Brak wyników wyszukiwania.
Autor: Andrzej Lazarowicz
Publikacje:
Tytuł
Zgłoszenie VAT-26 - data pierwszego wydatku poniesionego na samochód 2016-11-21 Czytaj więcej
Zakup zegarka przez przedsiębiorcę nie może stanowić kosztu podatkowego 2016-11-21 Czytaj więcej
Amortyzacja degresywna środków trwałych 2016-11-21 Czytaj więcej
Faktura bez nazwy firmy - czy może zostać zaksięgowana? 2016-11-17 Czytaj więcej
Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT 2016-11-17 Czytaj więcej
Instalacja gazowa w firmowym samochodzie 2016-11-17 Czytaj więcej
Potwierdzenia sald w praktyce - uzasadnienie do niezgodności 2016-11-16 Czytaj więcej
Wykorzystywanie samochodu na podstawie umowy użyczenia a wydatki eksploatacyjne 2016-11-16 Czytaj więcej
Jak prawidłowo rozliczyć zniszczony środek trwały? 2016-11-16 Czytaj więcej
Podmiot zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy rejestrującej 2016-11-16 Czytaj więcej
Sprzedaż wysyłkowa - jak prawidłowo rozliczyć? 2016-11-16 Czytaj więcej
Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji? 2016-11-14 Czytaj więcej
Faktura zaliczkowa a rejestry VAT i KPiR 2016-11-14 Czytaj więcej
Elementy faktury VAT - informacje podstawowe 2016-11-14 Czytaj więcej
Umorzone wierzytelności mogą stanowić koszt uzyskania przychodu 2016-11-10 Czytaj więcej
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w KPiR 2016-11-09 Czytaj więcej
Wadliwość i nierzetelność księgi przychodów i rozchodów 2016-11-08 Czytaj więcej
Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności 2016-11-07 Czytaj więcej
Przekazanie darowizny w formie towaru - jak udokumentować? 2016-10-28 Czytaj więcej
Zewnętrzne źródła finansowania a Księga Przychodów i Rozchodów 2016-10-28 Czytaj więcej
Składki na ubezpieczenia społeczne - dwa sposoby rozliczania 2016-10-26 Czytaj więcej
Opłaty za studia a koszty uzyskania przychodu 2016-10-18 Czytaj więcej
Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy 2016-10-18 Czytaj więcej
Rozłożenie na raty zaległości podatkowych 2016-10-17 Czytaj więcej
Handel obwoźny i obnośny - jak dokumentować sprzedaż? 2016-10-17 Czytaj więcej
Faktura do paragonu dla osoby prywatnej 2016-10-14 Czytaj więcej
Kurs prawa jazdy w kosztach uzyskania przychodu 2016-10-14 Czytaj więcej
Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej 2016-10-13 Czytaj więcej
Faktura za import usług z VAT naliczonym w kraju sprzedawcy 2016-10-13 Czytaj więcej
Amortyzacja jednorazowa - kto może z niej skorzystać? 2016-10-12 Czytaj więcej
Karta podatkowa - dodatkowe obowiązki ewidencyjne 2016-10-11 Czytaj więcej
Zapomniana lub opóźniona faktura kosztowa - ewidencja 2016-10-10 Czytaj więcej
Amortyzacja mebli o wartości 3500 złotych 2016-10-10 Czytaj więcej
Faktura VAT RR - jaka forma płatności? 2016-10-10 Czytaj więcej
Praca w innym kraju UE i działalność gospodarcza w Polsce a kwestia ZUS-u 2016-10-10 Czytaj więcej
Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników 2016-10-10 Czytaj więcej
Jak ustalić różnice kursowe metodą bilansową i metodą podatkową? 2016-10-07 Czytaj więcej
Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla ryczałtowców 2016-10-07 Czytaj więcej
Procedura uzyskania koncesji 2016-10-07 Czytaj więcej
Nota korygująca - najważniejsze informacje 2016-10-07 Czytaj więcej
Kiedy nie musisz składać zeznania rocznego? 2016-10-07 Czytaj więcej
Remont a modernizacja środka trwałego 2016-10-07 Czytaj więcej
Egzekucja długu z konta bankowego 2016-10-07 Czytaj więcej
Jak stworzyć dobry plan urlopowy? 2016-10-07 Czytaj więcej
Monitoring w miejscu pracy - co na to przepisy? 2016-10-06 Czytaj więcej
Jeśli nie płacisz za ZUS w terminie, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami 2016-10-06 Czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę 2016-10-06 Czytaj więcej
Ujmowanie usług podwykonawców w KPiR 2016-10-06 Czytaj więcej
Zakup telefonu na firmę za 1 zł? Dobrze to przemyśl... 2016-10-06 Czytaj więcej
Podróż służbowa pracownika 2016-10-06 Czytaj więcej
Terminy opłacania składek ZUS i możliwe konsekwencje opóźnień płatności 2016-10-06 Czytaj więcej
Kara pieniężna a wypłata wynagrodzenia 2016-10-05 Czytaj więcej
Samooddelegowanie się przedsiębiorców do innego kraju UE a składki ZUS 2016-10-05 Czytaj więcej
Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy i w razie zmiany etatu 2016-10-05 Czytaj więcej
Nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne w KPiR 2016-10-05 Czytaj więcej
Ryczałt a faktury kosztowe 2016-10-05 Czytaj więcej
Jak ustalić kapitał początkowy? Wniosek do ZUS 2016-10-04 Czytaj więcej
Renta z tytułu niezdolności do pracy - sposób obliczania 2016-10-04 Czytaj więcej
Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia? 2016-10-04 Czytaj więcej
Staż dla osób bezrobotnych 2016-10-03 Czytaj więcej