Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego

Trwa nabór uczestników do projektu „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”. Program stwarza możliwość otrzymania bezzwrotnych środków finansowych na założenie własnej firmy. Pula dotacji sięga 48 000,00 zł na uczestnika.

Firma 50+ – kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 50 roku życia, które:

  • są osobami bezrobotnymi (nie jest konieczna rejestracja w Urzędzie Pracy), poszukującymi pracy lub biernymi zawodowo (w tym emeryci i renciści),

  • zamieszkują tereny słabo zaludnione województwa łódzkiego (DEGURBA 3).

Formularz rekrutacyjny należy złożyć do 14 czerwca do godz. 16:00 na adres: ul. Piotrkowska 55 lok. 111, Łódź. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 42 633 17 19; 42 630 01 40 lub e-mailowego: firma@inse.pl. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu.