Zdolność kredytowa to podstawowe kryterium, które decyduje o przyznaniu nam kredytu. Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki warto zapoznać się z informacjami, na jakiej podstawie jest ona wyliczana. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje na temat zdolności kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jak obliczyć zdolność kredytową? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw warto poświęcić kilka słów temu czym dokładnie jest zdolność kredytowa. Jest to jedno z kluczowych pojęć w przypadku brania kredytu, które należy znać i dobrze rozumieć. 

Zdolność kredytowa jest to - najprościej mówiąc - możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia wraz z odsetkami i opłatami. Przed udzieleniem kredytu bank lub inna instytucja sprawdza możliwości regularnego spłacania pożyczki przez kredytobiorcę. Co w pełni zrozumiałe - instytucje nie chcą pożyczać pieniędzy osobom, które nie będą w stanie później ich spłacić. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiej sytuacji banki sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. 

Przeprowadzana przez kredytodawcę analiza ma za zadanie sprawdzić sytuację finansową swojego klienta. Jeżeli nie jest ona dobra, a kredytobiorca nie posiada środków, które pozwolą na spłatę kredytu to istnieje duże prawdopodobieństwo nieudzielenia pożyczki. Sama decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu kredytu to jednak nie wszystko. Od zdolności kredytowej zależy także wysokość ewentualnej pożyczki. Im większa zdolność kredytowa, tym większa kwota pożyczki. 

Co wpływa na zdolność kredytową?

Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie ze względu na fakt, że każdy bank posiada osobiste kryteria obliczania zdolności kredytowej. Istnieje jednak kilka ogólnych parametrów, które prawie zawsze są brane pod uwagę.

Najważniejszym wyznacznikiem zdolności kredytowej jest wysokość dochodów. Nie bez znaczenia jest także rodzaj umowy, na podstawie której kredytobiorca otrzymuje owe dochody. Równie ważnymi kryteriami są: wiek osoby ubiegającej się o kredyt, wysokość wkładu własnego oraz aktualnie posiadane zobowiązania finansowe. Wśród innych czynników wpływających na obliczenie zdolności kredytowej wymienić należy: wielkość gospodarstwa domowego, wysokość kredytu, okres spłaty pożyczki, miesięczne koszty utrzymania, a także historia kredytowa. Własną zdolność kredytową można policzyć w kalkulatorze kredytowym Bankier SMART.

Do czego potrzebna jest zdolność kredytowa?

Nasza zdolność kredytowa sprawdzana jest nie tylko w przypadku kredytów gotówkowych lub hipotecznych. Wymienić można co najmniej kilka innych sytuacji, w których pożyczkodawca będzie nią zainteresowany. Kiedy jeszcze może być wymagane jej obliczenie?

Oczywiście najczęściej ma to miejsce w przypadku kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Z wymaganiem zdolności kredytowej należy się także liczyć w przypadku kredytu firmowego. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku działalności gospodarczej jest ona obliczana w nieco inny sposób. O swoją zdolność kredytową zostaniemy także zapytani w przypadku zakupów na raty, przy wnioskowaniu o przyznanie kredytu odnawialnego lub limitu na koncie, a nawet w przypadku starania się o leasing. 

Warto również posiadać wiedzę na temat sytuacji wyjątkowych. W przypadku wynajmu mieszkania wynajmujący ma prawo zapytać o naszą zdolność kredytową. W tym celu może on użyć Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, zażądać zaświadczenia o dochodach lub kopii umowy o pracę. 

Jak przebiega proces obliczania zdolności kredytowej?

Obliczanie zdolności kredytowej przez bank to bardzo skomplikowane działanie. Każdy bank posiada swoje własne procedury, jednak na ogół dzielą się one na dwa etapy: analizę ilościową i analizę jakościową. W skład analizy ilościowej wchodzą: dochody, koszty utrzymania w wymiarze miesięcznym, a także aktualny stan zadłużenia. 

W przypadku analizy dochodów banki opierają się na oświadczeniu o dochodach lub deklaracjach podatkowych z poprzednich lat. W tym przypadku znaczenie ma nie tylko wysokość zarobków, ale również ich źródło. Powinno być ono jak najbardziej stabilne. Drugim krokiem jest analiza miesięcznych kosztów utrzymania. Bank sprawdza wysokość czynszu, opłat, a także rachunków. W tym przypadku najważniejszym kryterium jest kwota przypadająca na jednego mieszkańca po odjęciu od przychodów wszystkich opłat. 

Ostatnim elementem składowym analizy ilościowej jest sprawdzenie aktualnego stanu zadłużenia. Pod uwagę brane są tutaj posiadane kredyty, obciążenia z tytułu posiadanych kart kredytowych lub obecność alimentów. Należy wiedzieć, że banki niezbyt przychylnie patrzą na posiadanie zbyt wielu kart kredytowych i może mieć to znaczenie w przypadku oceny zdolności kredytowej. 

Drugim etapem jest jakościowa analiza zdolności kredytowej. W jej skład wchodzą takie czynniki jak: wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykształcenie, status majątkowy i mieszkaniowy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i staż pracy. Dodatkowo analizowane są dotychczasowe kredyty i pożyczki. 

Inne czynniki wpływające na zdolność kredytową

Ogromne znaczenie dla obliczenia zdolności kredytowej ma rodzaj kredytu. Zupełnie inny sposób jej wyliczania stosuje się w przypadku kredytów gotówkowych lub celowych, a inny dla hipotecznych. Znaczenie ma również wysokość kredytu. Im jest ona wyższa, tym wyższa musi być zdolność kredytowa. Ważnym kryterium jest także okres czasu, na jaką brana jest pożyczka. Im jest on dłuższy, tym na mniejszą wysokość raty można liczyć. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia lub weksla może pozytywnie wpłynąć na opinię banku na temat kredytobiorcy.

Jak oblicza się zdolność kredytową w przypadku kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego zdolność kredytowa wyliczana jest poprzez analizę wysokości dochodów, a także posiadanego majątku własnego w postaci nieruchomości i ruchomości, formę zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, czas zatrudnienia lub okres funkcjonowania działalności gospodarczej, pozostałe kredyty i zobowiązania, w tym kredyty hipoteczne, alimenty, limity kredytowe i karty kredytowe, miesięczne wydatki na utrzymanie konsumenta oraz ewentualnie jego rodziny, liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wszystkie te parametry są sprawdzane dla obojga partnerów, jeśli o kredyt hipoteczny ubiega się para.

Artykuł sponsorowany