Millenialsi przejmują rodzinne biznesy!

To dla nich jest Kongres Next Generation w Poznaniu

„Zmiana pokoleniowa w polskich firmach rodzinnych”, „Nadchodzi nowe pokolenie polskich przedsiębiorców”, „Młodzi z własną wizją rozwoju firm rodzinnych” – o licznych procesach sukcesji w polskich firmach rodzinnych przypominają nagłówki w mediach. Pokolenie młodych następców to Millenialsi - urodzeni w latach 80. i 90. Rozwój osobisty jest dla nich równie ważny, jak rozwój biznesu. Dlatego gdy młodzi przedsiębiorcy dołączają do rodziców i wzmacniają ich biznesy, szukają też możliwości, jak odnaleźć siebie: mają przecież własne marzenia i cele. Aby o nich podyskutować i wymienić doświadczenia, sukcesorzy spotykają się na Kongresie Next Generation (19-20 października, Poznań) - inspiracji dostarczą prelegenci, m.in. Michał Leszek (Kruger&Matz), Tomasz Kwiatkiewicz (YES) czy Michał Zajezierski (Nowel).

- Pracując z firmami rodzinnymi widzę pasję i zaangażowanie młodych liderów, ich determinację w dążeniu do celu, chęć rozwoju i ogrom wysiłku, który wkładają w przedsiębiorstwa rodziców. Sukcesorzy powoli nabierają gotowości do przejęcia odpowiedzialności za dorobek życia swoich taty czy mamy – za firmę rodzinną – mówi dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – organizatora Kongresu.

Od tego, jak w najbliższych latach przedsiębiorstwa poradzą sobie z wdrożeniem procesu sukcesji, zależą nie tylko losy rodzin biznesowych, ale i los polskiej gospodarki. Bardzo ważne stają się umiejętności i kompetencje Next Generation – przyszłych zarządzających. Sukcesorzy muszą poznać rynki, na których funkcjonują ich biznesy i nauczyć się odważnie podejmować decyzje zgodnie z tradycją i wartościami, w poszanowaniu których zostali wychowani. Przede wszystkim jednak muszą wykształcić umiejętność bycia liderem w swoich organizacjach!

Program Kongresu Next Generation jest więc zbudowany wokół pięciu ważnych dla sukcesorów tematów:

  • P – przywództwo,
  • O – obawy,
  • W – wartości,
  • E – ekspansja,
  • R – rodzina.

Pracując nad tymi pięcioma obszarami sukcesorzy stają się liderami przyszłości!

Kongres Next Generation „Projekt POWER. Poczuj swą moc!” odbędzie się w dniach 19-20 października w prestiżowym Hotel Blow Up Hall 5050 w Poznaniu.

Rejestracja na stronie konferencji – wydarzenie tylko dla sukcesorów firm rodzinnych!