Szkolenie GigaCon - Praktyczne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Cel szkolenia:

Przekazać wiedzę praktyczną przygotowująca do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentu lub informacji z elementami zarządzania procesowego i budowy efektywnych zespołów.

Korzyści dla firmy:

 • Projektowo-procesowe podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w każdej firmie,

 • Zrozumienie potrzeb klienta - jak stworzyć listę funkcjonalności do wdrożenia,

 • Ustalanie priorytetów i kolejności wdrożenia funkcjonalności,

 • Umiejętność praktycznego zastosowania kluczowych narzędzi opisania procesów - współpraca z zespołem deweloperów, konsultantami ds. wdrożeń,

 • Efektywne spotkania i skuteczna komunikacja w projekcie,

 • Rola Kierownika projektu, analityka biznesowego w procesie prototypowania, produkcji, testowania, wdrażania oraz usprawniania,

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Narzędzia:

• SIPOC, mapa procesu, Pareto, MoSCoW, Cykl Deminga, Macierz ryzyka

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność zmapowanie procesu

 • Priorytetyzacja i ustalanie kolejności wdrożenia funkcjonalności

 • Prowadzenie spotkań projektowych

 • Kontrola procesu wdrożenia

 • Zdolność oceny i minimalizowania ryzyka w projekcie

Trenerzy szkolenia:  

Bartłomiej Papisz - Przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i blisko 120 szkoleń w firmach usługowych, produkcyjnych. Ekspert w dziedzinie Lean Managementu.
Od 2017 roku Dyrektor Produkcji. Zarządzając ponad 250 osobowym zespołem, realizuje proces transformacji w sposobie i organizacji pracy, ale przede wszystkim wspiera w procesie rozwoju osobistego pracowników.

Anna Buczek - Na bazie doświadczeń Internal Communication i Public Relations, stworzyła i prowadziła Biuro Investor Relations po zrealizowaniu projektu wejścia spółki Armatura Kraków SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przez ostatnie 8 lat realizowała projekty w obszarach: księgowość, HR, magazyny i zaopatrzenie, kontrola jakości, dział prawny, administracja i sekretariat.

__________________________________________________________

Data: 27-28 sierpnia
Cena: 2300 zł + VAT
Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Warszawa

Link do agendy i rejestracji: https://gigacon.org/event/praktyczne-podejscie-do-wdrozenia-elektronicznego-obiegu-dokumentow/ 

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/648453618914232/