Wkroczenie na ścieżkę własnej działalności gospodarczej przypomina podróż Krzysztofa Kolumba. Celem była Azja. Dopłynął jednak do brzegów Ameryki. Mimo że, plany nie zostały do końca zrealizowane, natrafił na nieznany ląd. Tym „nowym lądem” jest własna działalność gospodarcza. Poniżej kilka rad dla raczkującego biznesmena.

Vademecum początkującego przedsiębiorcy

Dla tych, którzy chcą być niezależni, samozatrudnienie jest idealnym krokiem na ścieżce kariery zawodowej. Cel, jaki osiągną, podobnie jak w wypadku Kolumba, nie do końca można sprecyzować, ale pamiętając o kilku głównych zasadach można dopłynąć do brzegu - własnej firmy.
Po pierwsze - pomysł na biznes Zastanawiając się nad pomysłem na własną działalność gospodarczą, miejmy na uwadze, że decydując się na skopiowanie oferty obecnej na rynku, musimy liczyć się z dużą konkurencją. Natomiast zakładając innowacyjne przedsiębiorstwo musimy przygotować się na niemałe koszty wprowadzenia produktu na rynek. Stanowi to pewne ryzyko dla początkującego biznesmena. Pamiętajmy, że im bardziej wąska specjalizacja, tym większa szansa na trafienie do klientów z konkretną ofertą. Istotną kwestią jest zanalizowanie rynku i określenie grupy docelowej. Im bardziej sprecyzowane jest grono prawdopodobnych odbiorców, tym dokładniej możemy określić sposób i koszty dotarcia do nich.
Po drugie - biznesplan Znając profil firmy, możemy rozpocząć napisanie biznesplanu. na początku należy skoncentrować się na wydatkach stałych, czyli tych, które będziemy ponosić każdego miesiąca. Następnie musimy określić potrzeby kapitału obrotowego, zwłaszcza gdy planujemy zająć się handlem lub produkcją. Potem powinniśmy się zająć pojedynczymi wydatkami – wyposażeniem firmy, dekoracją,względnie nabyciem maszyn produkcyjnych. Na koniec należy przygotować zestawienie spodziewanych dochodów z uwzględnieniem pierwszych, zazwyczaj trudnych miesięcy istnienia przedsiębiorstwa.
Po trzecie- podatki i księgowość Od decyzji jaką formę organizacyjno – prawną wybierzemy zależeć będzie rodzaj opodatkowania, jaki zastosujemy do uzyskanych w przyszłości przychodów. Osoby fizyczne, prowadzące własny biznes oraz w ramach spółki cywilnej, mogą zdecydować się na opcjonalną formę opodatkowania. Mogą także zdecydować, czy chcą rozliczać swoją firmę korzystając z usług biura rachunkowego, czy też samemu prowadzić księgowość, korzystając z coraz popularniejszej księgowości on-line udostępnianej m.in. przez platformę wfirma.pl.  W przeciwieństwie spółek handlowych, jak form organizacyjno – prawnych o wyższym stopniu zaawansowania, obligatoryjne jest prowadzenie pełnej rachunkowości. Zakładanie firmy odbywa się w urzędzie miasta.
Po czwarte - finansowanie biznesu Zakładając własną działalność gospodarczą często należy sięgnąć po własne oszczędności. Jeśli mamy niewystarczająco oszczędności, własnego kapitału możemy rozważyć zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w banku. Pewnym rozwiązaniem jest prośba o pożyczkę wśród krewnych lub znajomych. Dla niektórych przedsiębiorstw słusznym rozwiązaniem pomoc z Unii Europejskiej, przyznawane ze względu na innowacyjne technologie zastosowane w przedsiębiorstwie lub jej wkład w promocję regionu. Funduszy możemy również poszukać wśród funduszy venture capital lub tzw. „aniołów biznesu”. Jednak instytucje te nierzadko oczekują w zamian udziałów w przedsiębiorstwie a ponadto często są zainteresowane firmami, które działają na rynku przez pewien czas. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, do kogo zwrócimy się po środki pieniężne, każda z instytucji wystąpi z żądaniem drobiazgowego biznesplanu oraz kosztorysu inwestycji.