Osoba, która dostała fakturę zaliczka może odliczyć podatek naliczony z faktury zaliczkowej w rozliczeniu za okres, w którym ją dostała. Faktura zaliczkowa jest specjalnym typem rachunku, który jest tworzony w sytuacji dostania przedpłaty za towar, ewentualnie usługę. Faktura ta bezwzględnie musi zawierać standardowe fragmenty normalnej faktury a także zawierać oznaczenie 'zaliczka'. Faktura tego rodzaju nie stanowi przychodu przy obliczaniu podatku od dochodu, lecz trzeba ją wpisać do rejestru VAT. Rachunek sporządza się także 7 dni od dnia, w którym pobrano zadatek. Do wypisywania faktur zaliczka najbardziej nadaje się program do faktur zbudowany przez mediait. Jest to rzeczywiście funkcjonalny program, który znaleźć można w przeglądarce www. Faktura końcowa VAT, to kończąca faktura zaliczkowa VAT. Od typowej zaliczki wyszczególnia się tym, że trzeba ją wrzucić do ewidencji przychodów. Jeżeli zapotrzebowanie tyczy się usługi bądź ładunku objętych różnorodnymi stawkami VAT, musimy proporcjonalnie do treści zamówienia podsumować podatek. Jeżeli zainkasowane wpłaty są całym zamówieniem, powinno się wystawić fakturę zaliczka końcową, którą powinno się zaksięgować do KPiR. Jeżeli przedpłaty będą większe od zamówienia, trzeba sporządzić korektę faktury zaliczka. Faktura zaliczkowa musi zawierać historię wszystkich wcześniej uiszczonych przedpłat,a także charakterystykę zamówienia. Pozycja faktury VAT powinna posiadać takie dane: * Wysokość podatku, * Cenę netto, * Cenę netto X ilości,, * Wartość brutto, * Opis towaru, * Kwotę podatku, * Ilość Faktura zaliczkowa powinna zawierać informacje takie jak: * Dane nabywcy, * Dane zbywającego, * Nr rachunku na przykład FVS 6/4/2009,, * Kwotę brutto, * Dzień, miesiąc, rok sporządzenia dokumentu sprzedaży, * Wysokość podatku z wartościami