Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki zaprasza na szkolenia ze środków trwałych

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące ewidencji i rachunkowości środków trwałych są szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Prowadzący są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

Oferta szkoleń:

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11: Środki trwałe, Łódź, 13-14.02.2018, 6-7.03.2018

Środki trwałe w budowie, Łódź, 13.02.2018, 4.04.2018

Środki trwałe dla służb technicznych, Łódź, 14.03.2018, 25.06.2018

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel. 42 635 50 51

e-mail: rekrutacjawz@uni.lodz.pl