Brak wyników wyszukiwania.
Autor: Ewa Całus
Publikacje:
Tytuł
Umowa przez telefon - czy przedsiębiorca może ją zawrzeć z konsumentem? 2016-01-06 Czytaj więcej
Co grozi za SPAM? 2016-01-04 Czytaj więcej
Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej - wzór z omówieniem 2015-12-15 Czytaj więcej
Oświadczenie o uchylaniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wzór z omówieniem 2015-12-07 Czytaj więcej
Pozew o zwrot kosztów pojazdu zastępczego - wzór z omówieniem 2015-11-17 Czytaj więcej
Wzór Odstąpienie od umowy o dzieło z omówieniem 2015-10-06 Czytaj więcej
Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - wzór z omówieniem 2015-10-02 Czytaj więcej
Odwołanie pełnomocnictwa - wzór z omówieniem 2015-10-01 Czytaj więcej
Skarga na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - wzór z omówieniem 2015-08-21 Czytaj więcej
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór z omówieniem 2015-08-19 Czytaj więcej
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę - wzór z omówieniem 2015-08-18 Czytaj więcej
Pozew przeciwko ubezpieczycielowi - wzór z omówieniem 2015-08-03 Czytaj więcej
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej do rzecznika konsumentów - wzór z omówieniem 2015-07-28 Czytaj więcej
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego - wzór z omówieniem 2015-07-27 Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór z omówieniem 2015-07-27 Czytaj więcej
Treści cyfrowe a prawa i obowiązki przedsiębiorcy 2015-07-24 Czytaj więcej
Reklamacja usługi pocztowej - wzór z omówieniem 2015-07-16 Czytaj więcej
Reklamacja usługi telekomunikacyjnej - wzór z omówieniem 2015-07-14 Czytaj więcej
Co to jest spam? - prawna regulacja SPAMu 2015-06-26 Czytaj więcej
Procedura reklamacyjna po 25 grudnia 2014 r. 2015-06-25 Czytaj więcej
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym z omówieniem 2015-06-22 Czytaj więcej
Reklamacja towaru zakupionego w sklepie internetowym - wzór z omówieniem 2015-06-22 Czytaj więcej
Reklamacja imprezy turystycznej - wzór z omówieniem 2015-06-22 Czytaj więcej
Inertia selling - czyli jakie skutki wiążą się ze świadczeniem konsumentowi niezamówionych towarów lub usług? 2015-05-27 Czytaj więcej