Wyspecjalizowane biuro informacji o kliencie przyjmuje i przechowuje wszelkie informacje, dotyczące klientów banków, sektora publicznego , a także sektora prywatnego. Na życzenie wnioskodawcy, udostępniają również informacje o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. W jaki sposób funkcjonują takie infrastruktury? Nadrzędnym celem biur informacji o kliencie jest tworzenie rejestru historii kredytowej wszystkich podmiotów prywatnych oraz gospodarczych. W Polsce jest kilka wyspecjalizowanych biur informacji, do grona których zalicza się BIG, BIK , a także BIK4Company. Biuro Informacji Kredytowej Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK jest infrastrukturalną jednostką, działającą na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe, instytucji finansowych poza bankowych, banków oraz ich klientów. Pełni funkcję integratora informacji o należnościach, jak też innych informacji, pochodzących ze zbiorów prywatnych i publicznych. Sojusznikami BIK w oczywisty sposób są banki oraz ZBP, a współpraca rozwijana jest także z innymi firmami sektora finansowego, organizacjami samorządowymi, organizacjami konsumenckimi , a także organami administracji państwowej. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zbiera, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców. Funkcjonuje na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dziennik Ustaw Nr 50, poz.424), która zastępuje ustawę z 14 lutego 2003 r. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce ma dostęp do baz: BIK , a także Związku Banków Polskich. Posiada również własny Rejestr Dłużników. Dzięki tym zasobom oferuje przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów , a także wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności. Biuro Informacji Kredytowej Dla Firm Produkty BIK4Company wykorzystywane są w szerokim zakresie, jako narzędzie do wsparcia podejmowania decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze przedsiębiorstw. Dlatego też, głównie wykorzystywany jest przez:
  • instytucje finansowe
  • podmioty gospodarcze
  • instytucje rządowe
  • instytucje samorządowe
Dane znajdujące się w tym systemie oparte są na wskaźnikach finansowych, które określają sytuację finansową przedsiębiorstw takich jak: rentowność, sprawność działania, płynność, zadłużenie, zyskowność.