Choć sam leasing jest postrzegany przez przedsiębiorców jako rozwiązanie elastyczne i wygodne, nie wolno zapominać o aspektach podatkowych. Konieczne jest prawidłowe ewidencjonowanie kosztów leasingowych pod kątem podatku dochodowego PIT lub CIT. Sytuacji nie poprawia fakt, że organy kontroli skarbowej rzetelnie weryfikują poprawność rozliczeń przeprowadzanych przez podatnika.

Opłaty dodatkowe w leasingu. Co się do nich zalicza?

Wbrew obiegowej opinii, opłaty leasingowe (niezależnie od tego, czy mowa o leasingu samochodu, czy też sprawa dotyczy maszyny produkcyjnej, oprogramowania komputerowego itp.) to nie tylko raty kapitałowe powiększone o odsetki. Ważną część kosztów z tytułu leasingu stanowią również:

  • opłata wstępna (inicjalna),
  • opłata z tytułu wykupu przedmiotu umowy.

Opłaty dodatkowe w leasingu a KUP

Koszty uzyskania przychodów (KUP) są definiowane jako wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w celu uzyskania korzyści ekonomicznych (zysku, przychodów). W pewnym uproszczeniu, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (poza pewnymi wyjątkami, do których należą na przykład grzywny i kary finansowe).

Jeśli chodzi o dodatkowe opłaty leasingowe, to przedsiębiorca korzystający z tej opcji finansowania ma możliwość zaliczenia wydatków z tego tytułu w poczet KUP. Aby jednak uniknąć korekt w przyszłości, musi on pamiętać o kilku istotnych ograniczeniach.

Limit kosztów uzyskania przychodu w przypadku leasingu samochodu

Jedną z najważniejszych kwestii stanowi limit KUP dla pojazdów firmowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (tzn. ustawami regulującymi podatek od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych), limit ten wynosi:

  • 150 000 złotych — w przypadku aut na gaz lub benzynę,
  • 225 000 złotych — w przypadku pojazdów napędzanych energią elektryczną.

Powyższe progi odnoszą się do podmiotów bez statusu czynnego podatnika VAT. Firmy mające taki status stosują limity powiększone o wartość podatku VAT (w większości wynosi on 23% ceny netto).

Powyższe limity dotyczą nie tylko do rat leasingowych, ale również opłaty inicjalnej. Co należy zrobić w przypadku, gdy łączne koszty z tego tytułu przekraczają wyżej wspomniane progi? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: należy odliczać wydatki w poczet KUP w części proporcjonalnej. Jeśli próg stanowi np. 80% w stosunku do całkowitej wartości rat i opłaty wstępnej, to w koszty uzyskania przychodów należy odliczyć właśnie 80% tego typu wydatków.

Wykup z leasingu a koszty uzyskania przychodów

Wykup to rozwiązanie, dzięki któremu leasingobiorca może — po stosunkowo niskiej cenie — odkupić przedmiot umowy. Zazwyczaj opłata z tytułu wykupu nie jest wygórowana (czasem ustala się ją na poziomie nawet 1%), ale część firm leasingowych jest bardziej rygorystyczna w tym zakresie i ustala koszt wykupu na poziomie wynoszącym nawet kilkadziesiąt procent.

Warto przy tym pamiętać, że wykup leasingu oraz „standardowe” opłaty leasingowe to odrębne transakcje. Jest to dobra wiadomość — oznacza ona, że limit 150 tys. zł lub 225 tys. zł jest naliczany podwójnie. 

Opłaty dodatkowe w leasingu a KUP. Podsumowanie

Samodzielne rozliczenie leasingowych opłat dodatkowych pod kątem podatkowym jest dość skomplikowanym zadaniem. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w ostatnich latach wprowadzono wiele nowelizacji w tym zakresie. Aby uniknąć błędów w ewidencji, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub doświadczonego księgowego.