Rynek kapitałowy wobec rozwoju nowych technologii

To innowacyjny projekt, który daje możliwość rozwoju naukowego oraz stanowi forum spotkania zarówno specjalistów, jak i studentów w zakresie prawa handlowego oraz szeroko pojętego prawa rynku kapitałowego. Wydarzenie będzie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie prawem handlowym, wynikającym z Badania “Studenci Prawa w Polsce” - podczas którego studenci wybrali tę dziedzinę prawa jako trzecią, z zakresu której chcieliby się specjalizować.

W tym roku wydarzenie skupia się na dynamicznych zmianach w prawie rynku kapitałowego, głównie w obliczu rozwoju nowych technologii, które są jednym z czynników kształtujących rynki finansowe.

Konferencja ma prostą, strukturę składającą się z pięciu paneli

  1. Prawo spółek,
  2. Prawo finansów i instrumentów finansowych,
  3. Panel Studencko-doktorancki,
  4. Bankowość,
  5. Start-up.

Projekt jest współtworzony z Partnerem Głównym, którym została Kancelaria DZP oraz
największymi wiodącymi na rynku podmiotami, firmami oraz kancelariami, a także autorytetami naukowymi, dbając o jego najwyższą jakość merytoryczną.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie TUTAJ.