Plan czasu pracy ma za zadanie precyzowanie czasu pracy pracownika. Gdy rozkład czasu pracy uwzględniony był w statucie i pracownicy nie posiadają wątpliwości co do dnia oraz pory wykonywania pracy, nie jest potrzebne tworzenie rozkładu. Natomiast w przypadku, gdy organizacja pracy nie ma postaci stałej jest on niezastąpiony. Błędne określanie planu czasu pracy oznacza naruszenie przepisów tyczących się czasu pracy i jest wykroczeniem podlegającym karze pieniężnej. Powielane przekłamania popełniane w planie czasu pracy: • brak konkretnej informacji o pracy w niedzielę i święta, • brak rozkładu czasu pracy Rozkład trybu pracy zatrudnionego, wykonującego pracę w niedzielę i święta, obowiązkowo posiadać musi informację, który z dni wolnych od pracy jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a który dniem wolnym za wykonanie pracy w niedzielę lub święto. Odmiennie bowiem rekompensuje się pracę w niedziele, święta a inaczej dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. • niepoprawne określenie liczby dni pracy w tygodniu Fundamentalną zasadą czasu pracy pracownika jest norma przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Równa się to z tym, że ilość dni w poszczególnych tygodniach może być różna. Należy pamiętać jednak, aby w całkowitym rozliczeniu za okres rozliczeniowy przeciętna ilość dni pracy nie przekraczała 5. Uszczegóławiając rozkład czasu pracy mieć na uwadze trzeba pozostawienie 35-godzinnego, nieprzerwanego wypoczynku tygodniowego. • niestworzenie harmonogramu na cały okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy jest okresem, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia czasu pracy zatrudnionych. Nie możliwe jest, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, planowanie rozkładu pracy na poszczególne jego etapy. Ułatwiłoby to pracodawcy ominięcie zapisów o trybie pracy a w rezultacie np. uniknięcie przymusu wypłacenia honorarium za nadgodziny. • błędne ustalenie liczby godzin pracy w konkretnych miesiącach Liczba godzin pracy w konkretnych miesiącach może się nieznacznie różnić. Ważne jest, by całościowy zakres czasu pracy w okresie rozliczeniowym był zgodny. • brak zachowania co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego wypoczynku Od niniejszej zasady istnieje mimo to wyjątek w przypadku, gdy okres rozliczeniowy zakończy się w trakcie tygodnia pracy. Odpoczynek, o jakim mowa, musi być udzielony w każdym tygodniu pracy, czyli siedem kolejnych dni, rozpoczynając od nowego okresu rozliczeniowego. Jeśli więc okres rozliczeniowy ukończy się zanim upłynie 7 dni, to nie będziemy mieli w niniejszej sytuacji do czynienia z pełnym tygodniem pracy a więc wypoczynek zatrudnionemu nie należy się. • nieprawidłowe zmiany rozkładu pracy Zmiana planu trybu pracy możliwa jest jedynie w indywidualnych sytuacjach. Są nimi niespodziewanie okoliczności, tj. zapewnienie osoby zastępującej w przypadku niedyspozycji lub wypoczynku na żądanie innego zatrudnionego. Modyfikacje nie są dopuszczalne, kiedy ich celem jest ograniczenie pracy nadgodzinowej, w tym przypadku będzie to próba pominięcia zapisów o trybie pracy. Zobacz też:
kalkulator wypłat