Cło

Celem tego podatku jest jeszcze dziwnie pojęta ochrona rynku wewnętrznego oraz krajowych producentów, co zwiększa koszty innych branż i konsumentów. Jest to niezwykle często stosowany mechanizm stosowany przez protekcjonistyczne, etatystyczne, bolszewickie, socjalistyczne, komunistyczne, populistyczne państwa, wraże wolnym społeczeństwom. W erze globalizacji tego typu praktyki stają się dzięki Bogu coraz rzadsze. Jest to podatek pobierany w celu zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Podatek pobierany w powiązaniu z przewożeniem towarów przez granicę celną. Opodatkowaniu mogą podlegać jednocześnie produktu importowane . Jest to także element polityki zagranicznej , wywierania nacisków na inne państwa a nawet element wojny celnej. W przeciwieństwie do podatku od wartości dodanej, cła w wypadku Polski w większości trafiają do budżetu UE.