Niezależnie od branży wykonywanej aktywności biznesowej, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mają obowiązek zgłoszenia firmy do różnych rejestrów. Taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów, w tym między innymi ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Do tego typu rejestrów należy na przykład REGON oraz PKD. Jaka jest zależność między obydwoma systemami?

REGON a PKD — informacje podstawowe 

Systemy: REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) oraz PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to jedne z najbardziej znanych systemów klasyfikacyjnych stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Składający się z dziewięciu cyfr REGON jest unikalny dla każdej działalności gospodarczej i umożliwia między innymi identyfikację terytorialną firmy. Z kolei Polska Klasyfikacja Działalności to pięciostopniowy, ściśle zhierarchizowany system, w którym każdy szczegółowy kod (składa się on m.in. z numeru sekcji, grupy oraz klasy) dotyczy innej branży działalności gospodarczej.

Rejestry REGON oraz PKD — do czego są potrzebne?

Zasadniczo, rejestry typu REGON oraz PKD są prowadzone w dwóch celach. Po pierwsze, umożliwiają one sporządzanie i bieżące aktualizowanie statystyk dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej. Dzięki systemom klasyfikacyjnym REGON i PKD możliwe jest sprawne ustalenie na przykład, które branże w danym okresie:

  • odnotowały przyrost zatrudnienia lub jego redukcję,
  • cechowały się dużą liczbą nowych przedsiębiorstw,
  • miały duży odsetek upadłości.

Dane te są zbierane i przedstawiane w zagregowanej postaci przez GUS — Główny Urząd Statystyczny. To właśnie między innymi dzięki REGON oraz PKD możliwe jest przygotowywanie raportów dotyczących stanu i perspektyw dla gospodarki w ujęciu makroekonomicznym oraz z punktu widzenia poszczególnych sektorów.

Po drugie, warto sprawdzić REGON oraz PKD podczas weryfikacji potencjalnego kontrahenta biznesowego. Dzięki temu można w krótkim czasie uzyskać informację np. odnośnie daty rozpoczęcia danej działalności gospodarczej.

Baza internetowa REGON a PKD

Dzięki rozpowszechnieniu się nowoczesnych technologii internetowych w ostatnich latach możliwe było stworzenie internetowych rejestrów przedsiębiorstw. Do takich rozwiązań należy między innymi baza internetowa REGON, która jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wystarczy wpisać jeden z numerów firmy — REGON, NIP lub KRS — by uzyskać dostęp do wielu formalnych informacji na temat danej działalności gospodarczej (data utworzenia przedsiębiorstwa, adres siedziby przedsiębiorstwa to tylko niektóre z nich).

Z pewnością dobrą wiadomość dla korzystających z bazy internetowej REGON stanowi fakt, że dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest uzyskanie także informacji na temat wszystkich kodów PKD stosowanych przez dane przedsiębiorstwo. Raport z bazy online REGON obejmuje zarówno PKD dla działalności przeważającej, jak i kody PKD pozostałych obszarów działalności biznesowej.