Faktura VAT jest papierem sprzedażowym, jaki sprzedawca przedstawia nabywcy najpóźniej 7 dnia, do rozpoczęcia stworzenia usługi lub wydania produktu. Wystawianie faktury VAT dotyczy podatników od 2004 roku. Według niego prawidłowo sporządzona faktura, opisująca określoną czynność gospodarczą, posiadać powinna podane poniżej informacje:

- numery NIP obu stron,
- numerację z zachowaniem kolejności,
- jednostki pomiarowe oraz ilości sprzedanych produktów albo też charakter zrealizowanej usługi,
- dookreślenie zagadnienia transakcji,
- kwotę za sztukę produktu lub usługi bez stawki podatku (netto),
- cenę produktów lub realizowanych usług bez stawki podatku (netto),
- dokładne daty zrobienia transakcji oraz stworzenia dokumentu,
- kwota sprzedania produktów lub usług wraz z wysokością podatku,
- stawkę podatku,
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto asortymentu lub usług,
- informacje identyfikujące importera,
- opis 'Faktura VAT'
- podsumowaną wartość całej operacji.

Wystawiając rachunek, mieć na uwadze należy innych stawkach podatku ale też o produktach i usługach zwolnionych z podatku albo nie zależnym od opodatkowania.

Aby mieć zapewnienie, że stworzona przez nas fakturka, spełnia wszystkie wymogi urzędowe, do jej wystawienia można wykorzystać serwis księgowości internetowej. Rachunkowość internetowa jest sposobem na to, by wykorzystywać zawsze bieżące szablony dokumentów. Internet w obecnych czasach znajduje szerokie zastosowanie, w tym także w księgowości i finansach. Stały rozwój aplikacji teleinformatycznych rozpościera przed przedsiębiorcą szereg możliwości. Jest to przede wszystkim obszerny dostęp do danych, możliwość ich generowania a następnie modyfikowania. Doskonałym programem, kumulującym szereg najważniejszych opcji, istotnych do prowadzenia firmy jest program CRM. Połączenie tej ergonomiczności ze sposobnością fakturowania jest ogólnie znane. Obecnym nurtem, potrzebną zwłaszcza w firmach, w których pracuje wielu mobilnych pracowników, jest przetransportowanie całości usług do sieci www. W taki sposób zatrudniony posiadający dostęp do sieci w każdej chwili, niezależnie od tego gdzie się znajduje ma możliwość zweryfikowania niezbędnych danych, zrobienia zamówienia, lub też wystawienia rachunku kontrahentowi. Rachunek generowany online ma dodatkowo ten atut, że nie trzeba jej drukować w firmie, wystarczy ją stworzyć, wysłać pocztą elektroniczną i wydrukować w firmie klienta.

Serwisy umożliwiające tego rodzaju udoskonalenia, zrobione były głównie dla mikro i niewielkich firm. Za sprawą rozpowszechnionych sposobów informatycznych i udostępnienia na obszerną skalę, twórcy systemu mogą proponować klientom szczególnie atrakcyjne warunki cenowe.