Fakturą zaliczkową jest specyficzny typ rachunku, który sporządza się w przypadku zrobienia zaliczki, zadatku, przedpłaty lub raty, po uiszczeniu należności za powyższe. Faktury takiej nie można sporządzać później jak do siódmego dnia od zrobienia częściowej zapłaty. Za każdą kolejną częścią zapłaty, do 7 dni po, musi iść również faktura potwierdzająca umowę kupna-sprzedaży, nawet jeżeli towar nie był oddany (lub usługa wyświadczona). Taki rodzaj rachunków winien składać się z: Wysokość kwoty fragmentu albo całej należności brutto, Oznaczenia rodzaju rachunku (np. faktura VAT-MP), Wielkości naliczanego podatku oraz jej kwoty (wyrażonej w złotówkach), Informacje odwołujące się do zakupionego asortymentu albo usługi (nazwa, ilość, kwota, wartość, podatek),, Numery NIP dwóch stron, Dzień, miesiąc i rok sporządzenia oraz numerację rachunku, Jeżeli wystawione były poprzedzające faktury zaliczkowe, trzeba podać ich daty oraz numery a także sumę wszystkich dotychczasowych wpłat częściowych, wyrażonych brutto, Danych o nabywcy oraz zbywającym (nazwy firm, nazwiska, adresy siedziby firm, imiona) Dzień, miesiąc, rok otrzymania fragmentu albo całości przysługującej kwoty, o ile nie pokrywa się ona z czasem sporządzenia rachunku. Jeżeli wydarzy się taka sytuacja, że faktury zaliczkowe nie będą uwzględniać całej sumy brutto, wtedy sprzedawca wystawia fakturę na zasadach ogólnych, po wydaniu asortymentu lub wyświadczeniu usługi. Sumę asortymentu lub świadczenia pomniejsza się mimo to o wcześniejsze wpłaty częściowych należności, tak jak i wielkość naliczonego podatku musi być zmniejszona o uprzednio naliczony, częściowy podatek z faktur zaliczkowych. Faktura ta powinna zawierać też numery poprzednich faktur zaliczkowych. Jeżeli natomiast wyniknie, że faktury zaliczkowe uwzględniały całą kwotę brutto, zbywający nie sporządza faktury po oddaniu asortymentu lub wykonaniu usługi.

Katalog stron