Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech
9 maja 2020r.


W dniu 9 maja 2020r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech. Jest to projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków. Nad całością wydarzenia czuwa główny koordynator- Adam Drgas, student trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wydarzenie ma celu przybliżyć studentom i praktykującym prawnikom, a także osobom zainteresowanym i niezwiązanym z prawem, kwestię prawodawstwa dotyczącego rynku finansowego i bankowego. Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech będzie poświęcone takim kwestiom jak: e-commerce, bankowość, inwestycje, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, rynki finasowo-technologiczne, a także handel elektroniczny.
Są to kwestie, które w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki wymagają – zwłaszcza od młodych osób – głębszego i krytycznego spojrzenia.

W ramach całego wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs tematyczny. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego prywatnego, prawa nowych technologii w finansach oraz e-commerce, powinieneś wziąć udział.
Pierwszy etap odbędzie się 8 kwietnia 2020r. online, gdzie studenci będą mieć do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Tylko najlepsi przejdą do finału, który będzie miał miejsce podczas konferencji.
A takiego finału jeszcze nie widzieliście! Odbędzie się on poprzez symulację giełdową w zespołach dwuosobowych. W ten sposób w praktyce zostaną sprawdzone umiejętności inwestycyjne.  Na koniec trzeba będzie sporządzić dokument, bez którego nie powstanie żadna spółka w branży FinTech.

Nagroda główną są płatne praktyki w DLK Legal w Warszawie lub w Krakowie (do wyboru).

Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2020r.
Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/1AhiXvgoEyJgOofOo1O0Bu4BkRytb5dua/view?fbclid=IwAR2YkHltMMaHa_UB0n0iqML3MuAw4r_NtBYeoFucNsyf4vzaIjh4IR9CDc8

Rejestracja: https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/272?fbclid=IwAR23nPnIr0ISCWx4H4EBkxKcpfd867OSIMQQjzPoOxGxh974gvXxKuHU1t0

Konferencja będzie podzielona na trzy panele: studencki, ekspercki i dyskusyjny. Jeśli sam udział w konkursie to za mało, zapraszamy studentów do wystąpień. Abstrakty można przesyłać na adres: forum@krakow.elsa.org.pl do 29 marca. Wymagana ilość słów min. 150 max. 200, czcionka Times New Roman, 12. Do abstraktu wymagane jest dołączenie bibliografii. Wystąpienie powinno dotyczyć jednego z zagadnień: prawnych zagadnień inwestycji (rynku walutowego FOREX, kontraktów CFD, funduszy inwestycyjnych, transakcji futures), bankowości (również bankowości inwestycyjnej, funkcjonowania tzw.neobanków, nadzoru nad bankami) lub FinTechu (gospodarka cyfrowa, kryptowaluty, smartkontrakty, e-administracja).
W panelu eksperckim wezmą udział specjaliści danych branż. Zaprezentują się przed Państwem przedsiębiorcy, przedstawicieli kancelarii, firmy konsultingowej, a nawet domu maklerskiego.
Na koniec w panelu dyskusyjnym odbędzie się moderowana dyskusja pomiędzy ekspertami.
Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech to unikatowe wydarzenie, które pozwoli na rozwinięcie swoich umiejętności oraz poszerzenie i sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/510612486537778/?active_tab=discussion