Środków finansowych właściciel działalności gospodarczej szukać powinien nie tylko w swoim portfelu, ale również w bankach i pozostałych instytucjach finansowych. Dobrze wiedzieć, gdzie udać się po pomoc i co będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Kasa jest jednym z najbardziej znaczących czynników, oddziałujących na przedsiębiorstwo, zwłaszcza w początkowym okresie jej funkcjonowania. Dlatego też, liczne grono właścicieli firm szuka alternatywnych finansowania działalności. Z inicjatywą do przedsiębiorców wychodzą banki, oferując swoim klientom wszelkiego rodzaju pożyczki i kredyty. Pożyczka pozabankowa Pożyczka w swojej funkcji nie różni się zbytnio od kredytu. Różnica polega na tym, iż słowo „kredyt” może być określeniem jedynie dla produktów bankowych, a pożyczka może funkcjonować zarówno w instytucjach pozabankowych, jak i w bankowych. Niestety, zaciąganie pożyczki w instytucji innej niż bank, związane jest z ryzykiem wystąpienia sytuacji niekorzystnych dla pożyczkobiorcy. Choć firmy, które oferują pożyczki gotówkowe, wabią brakiem weryfikacji zdolności kredytowej i nie sprawdzaniem informacji BIG i BIK to z reguły stosują niedozwolone zapisy w umowach pożyczkowych. Wynikiem których może być nieadekwatnie wyższa kwota do oddania. Kredyt Kredyt jest najczęściej wybieranym produktem bankowym. Jest to także jedna z najbezpieczniejszych form pozyskiwania kapitału. Umocowuje go bowiem Prawo Bankowe z dnia 29. sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o Kredycie Konsumenckim z 20 lipca 2001 roku, a to natomiast gwarantuje uczciwość realizowanej transakcji. Branie kredyt to zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rzecz banku, charakteryzującego się spłatą comiesięcznych rat, wynikiem którego konsumentowi wypłacana jest wnioskowana kwota pieniężna. Zobacz też:
Lista obecności Niewykorzystany urlop Podróż służbowa