Książka przychodów i rozchodów służy do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo. W związku z tym, że okres rozliczeniowy dla podatku dochodowego wynosi rok, książkę przychodów i rozchodów także zakłada się na taki okres czasu, tj. jeden rok kalendarzowy.

Książka przychodów - kto musi ją prowadzić?

Osoby fizyczne, które otrzymują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrały  formę opodatkowania ogólną lub podatek liniowy. Zobligowane są także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie. Dodatkowym warunkiem jest to, by przychody netto nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Książka przychodów - czy można elektronicznie?

Tak, można. Natomiast należy odnieść się do rozporządzenia w sprawie KPiR, które wprowadziło warunki obowiązkowe do spełnienia by uznać książkę za prawidłową. Jest to min. stosowanie programu umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej: https://wfirma.pl/ksiazka-przychodow-online