Pisząc biznesplan, trzeba wziąć pod uwagę jego adresata. Każda z instytucji, do której możemy zwrócić się o środki finansowe, czeka na trochę inne informacje. Warto przed przystąpieniem do pracy nad planem dowiedzieć się, czy organizacja, do której mamy zamiar skierować biznesplan, udostępnia jego gotowe druki bądź zapis reguł, co winno być w nim uwzględnione. Bank Banki, przyznając kredyt, w zastępstwie otrzymują ustalony procent od pożyczonej kwoty. Zainteresowane są przede wszystkim informacją dotyczącą bezpieczeństwa własnej lokaty. Winniśmy zatem bardzo precyzyjnie sporządzić ten fragment planu biznesowego, który dotyczy informacji finansowych działalności gospodarczej – fluktuacji finansowej oraz zabezpieczenia majątkowego. Inwestor Inwestorzy, przeważnie zdecydowani są powziąć trochę większe ryzyko, jak instytucje kredytowe. Jednak z powodu większej, jak w sytuacji banków, ilości zgłoszeń, interpretacja planów biznesowych jest bardziej szczegółowa oraz częściej są one nieprzyjmowane. Działalnościami najchętniej wspieranymi w tym przypadku, są firmy działające w branżach technologii oraz usług. Fundusze unijne Część funduszy unijnych przyznaje pożyczki, inne przyznają bezzwrotne granty. Również one zwracają uwagę na zdolności budżetowe działalności, jednak nie jest to jedyne kryterium, przyznania funduszy pieniężnych. Oceniając biznesplan, organizacja uwzględnia także to, czy przyznane wsparcie będzie zgodne z celami wypełnianymi przez fundusz – może to być przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizowanie osób zamieszkujących małe miejscowości, promocja agroturystyki i.in.