Własna działalność gospodarcza jest jedną z przystępnych oraz najtańszych form prowadzenia biznesu. Jak każda forma aktywności ludzkiej ma ona swoje zalety, ale też wady. Dla osób, które lubią żyć na własny rachunek, własny biznes jest odpowiednim rozstrzygnięciem zagadnień planowania ścieżki kariery. Rozmiar działalności gospodarczej nie jest ograniczony w jakikolwiek sposób. Można ją w prosty sposób powiększyć bądź, w razie potrzeby, zawiesić. Zalety - możliwość skorzystania z wielu programów propagujących ideę samozatrudnienia: projekty europejskie – np. Działania 6.2, program WRPO, uczelniane – Inkubatory Przedsiębiorczości, Program Aktywizacja, czyli nieodpłatna rachunkowość on-line z platformą wfirma.pl, - możliwość wyboru wszelkich form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, KPiR, pełna rachunkowość - niewielki okres i brak uciążliwych formalności przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej - wielka elastyczność przedsiębiorstwa, dająca możliwość prędkiej reakcji na ewolucje w otoczeniu gospodarczym, - możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem biznesu np. na nabycie komputera, samochodu służbowego itp., - małe koszty założenia i prowadzenia działalności, - możliwość wymarzonej, dającej realizację zawodową, pracy Minusy - obowiązek opłacania składek ZUS bez względu na dochody, - rozwój firmy uzależniony jest od jednej osoby, - praca trwa więcej niż 8 godzin na dzień i zdarza się, że w weekendy trzeba pracować, - w przypadku jednoosobowej działalności właściciel ponosi całą odpowiedzialność majątkową za jej działania, - trudność z pozyskaniem kapitału na rynku kapitałowym