Internet stał się nieodłącznym elementem życia dla ponad połowy Polaków. Jednak jak pokazują najnowsze badania, dynamika przyrostu nowych użytkowników w ostatnich miesiącach wyraźnie słabnie. Czy oznacza to, że sieć traci na popularności wśród nowych użytkowników? Według raportu NetTrack od MillwardBrown SMG/KRC, jest to tylko tymczasowa tendencja zniżkowa, a Internet w Polsce ma się dobrze. 

Internet w Polsce

Główną przyczynę zmniejszonego przyrostu internautów, upatruje się w zmianach demograficznych oraz wejściem na rynek kolejnych pokoleń, które od dzieciństwa biorą aktywny udział w rozwoju Internetu. Jeszcze w 2012 roku, liczba osób korzystających z sieci wzrosła zaledwie o 1 proc., natomiast w październiku 2013 zainteresowanie wzrosło do 5 proc. Duże znaczenie ma również stopniowy wzrost popularności mobilnego Internetu - z 3,2 proc. pod koniec 2012 roku do 8 proc. w październiku 2013.

Niemały udział w zwiększonym zainteresowaniu usługami sieciowymi mają również nieco starsi odbiorcy, zaliczani do grupy seniorów (od 60 lat wzwyż). Na dzień dzisiejszy nie ujawniono jednak szczegółowych danych w tej sprawie.

Internet w Polsce - jak często Polacy korzystają z Internetu?

68,2 proc. Polaków deklaruje, że z Internetu korzysta codziennie lub prawie codziennie, zaś 21,8 proc. kilka razy w tygodniu. Wśród użytkowników odpowiedź raz na tydzień zadeklarowało 6,1%. Co ciekawe, kolejne pięć możliwości odpowiedzi nie przekroczyło nawet 2,5%, co oznacza raczej zdecydowane poparcie dla Internetu wśród Polaków.

Internet w Polsce - gdzie Polacy korzystają z Internetu?

Najczęściej przeglądamy Internet w domu (96,2 proc. odpowiedzi), następnie poza domem (31,6 proc.) oraz mobilnie (8 proc.). Jeśli chodzi o kategorie wiekową, to najwięcej osób odnotowano w wieku 25-39 lat (40 proc.), 40-59 lat (28 proc.) 15-24 lata (25%). Ostatnią grupę stanowią seniorzy z wynikiem 7 proc. Widać również wyraźnie, że nastolatkowie oraz młodzież w dalszym ciągu mniej korzysta z Internetu niż ich rodzice.

Internet w Polsce - Google, Facebook czy YouTube?

Nie chodzi bynajmniej o to, które serwisy są najczęściej odwiedzane. W najnowszych badaniach sprawdzono spontaniczność wypowiedzi odnośnie znajomości wybranych stron internetowych. Na pierwszym miejscu uplasowało się Google z wynikiem 62,7 proc. Druga pozycja przypadła największemu portalowi aukcyjnemu w Polsce Allegro - 49,3 proc. głosów. Kolejnym serwisem okazał się Facebook, którego kojarzy 44,9 proc badanych. Zaskoczeniem może wydać się YouTube, który zdobył dopiero szóstą lokatę - kojarzy go 30,5 proc. ankietowanych.