Pro forma

Jest to fikcyjna faktura wystawiana przed sfinalizowaniem transakcji. Faktura tej klasy jest traktowana jako zobowiązanie wystawienia zwyczajnej faktury z zawartością taką samą jak pro forma. Pro forma (łc. dla pozoru) wyglądem niczym nie różni się od zwykłej faktury VAT. (z wyjątkiem objaśnieniem pro forma).

Zatem po co faktura pro forma? Tego typu dokument jest w praktyce gospodarczej specyfikacją późniejszego zlecenie i jest zwyczajnym kawałkiem papieru. Faktura tego rodzaju nie stanowi dokumentu księgowego i w związku z tym nie wpisujemy do rejestru sprzed. VAT również do KPiR. W związku z tym podatnik nie może odliczenia podatku naliczonego na podstawie tej faktury. W nielicznych programach faktura tego wariantu jest podstawą do wystawiania faktury zaliczkowej VAT. Do wypisywania Faktur pro forma wydaje się najlepszy program do faktur o którym można poczytać na forum. Jest to najlepszy na rynku program webowy.

Pozycja faktury musi zawierać w szczególności dane takie jak

 • cenę netto X ilość
 • ilość zamówionych towarów
 • cenę netto
 • podatek
 • opis usługi
 • Wartość brutto
 • Stawkę podatku VAT

Faktura musi zawierać w szczególności dane takie jak

 • Data wystawienie
 • dane sprzedającego
 • Termin zapłaty należności
 • napis pro forma
 • Sposób płatności - gotówka czy przelew
 • numer np FVS 8/6/2009
 • dane kupującego
 • Stawki podatku z wartościami
 • Kwota