W przypadku zakupu uszkodzonego lub wadliwego towaru konsument ma prawo skorzystać z takich instrumentów ochronnych, jak rękojmia i reklamacja. W obu przypadkach instrumenty te chronią interesy klienta, jednak istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, którym warto się bliżej przyjrzeć. Rękojmia a reklamacja - jakie występują między nimi różnice?

Co ważne, obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie konsumentowi towaru zgodnego z umową w momencie jego wydania. Towar trafiając do rąk klienta powinien nadawać się do celu, do jakiego jest używany i powinien zawierać wszystkie właściwości, które odpowiadają właściwościom podobnego towaru z tej kategorii.

Rękojmia a reklamacja – różnice

Instytucje rękojmi oraz reklamacji mają na celu zabezpieczenie interesów konsumenta w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z przeznaczeniem, zaś różnica pomiędzy nimi wynika z przepisów prawnych. Rękojmia to termin prawny, który został uregulowany w Kodeksie cywilnym w art. 556-576. Reklamacja z kolei jest pojęciem potocznym, który nie został unormowany w prawie polskim przez obowiązujące przepisy.

Więcej przeczytasz w artykule na naszym poradniku przedsiębiorcy - Rękojmia a reklamacja - czym się różnią?