Należy mieć na uwadze, że terminy przedłużają się do kolejnego dnia roboczego w sytuacji, gdy wypadają w dzień wolny od pracy.

TERMINARZ MIESIĘCZNY

Do 7 dnia w miesiącu 
• dla osób obłożonych podatkiem w formie karty podatkowej to termin przelewu podatku

Do 10-go dnia w miesiącu
• jeśli przedsiębiorca spłaca składki wyłącznie za siebie a jednocześnie nie opłaca pracowników, jest to termin opłacenia składek na polisę społeczną, ubezpieczenie zdrowotne a także Fundusz Pracy

Do 15-go dnia w miesiącu
• jeśli przedsiębiorca spłaca składki nie tylko za siebie a jednocześnie zatrudnia osoby, 15-go dnia w miesiącu mija termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne a także Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Do dwudziestego dnia w miesiącu 
• wpływ ryczałtu od dochodów księgowanych, przy czym mieć na uwadze należy, iż kwota za grudzień uiszcza się w terminie przedłożenia oświadczenia rocznego PIT – 28
• wpływ zadatku na podatek od dochodu od osób fizycznych, które prowadzą działalność na zasadach ogólnych; zadatek za grudzień, w wielkości odpowiedniej za listopad, spłacić należy do dwudziestego grudnia, bez składania oświadczenia
• wpływ zadatku PIT-5L przy wybraniu opcji 19% liniowego podatku dochodowego; zadatek za grudzień spłacamy w wielkości zaliczki należnej za listopad 

Do dwudziestego piątego dnia w miesiącu 
• rozrachunek miesięcznego podatku VAT (VAT – 7)
• rozrachunek miesięcznego podatku akcyzowego 
• do dwudziestego piątego dnia w miesiącu, kolejnego po kwartale, w którym powstał przymus podatkowy, mali płatnicy mają przymus rozliczyć podatek VAT (VAT – 7K) 

KALENDARZ ROCZNY

Do 30-go kwietnia roku następującego po roku podatkowym 
• w tym dniu mija termin złożenia oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w roku podatkowym (PIT -36) przez podatników prowadzących firmę na regułach ogólnych oraz według 19% stawki podatku oraz wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z oświadczenia a sumą przypadającą za określony rok zaliczek

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
• w tym dniu upływa czas złożenia oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu, wielkości zrobionych rozliczeń oraz przysługującego ryczałtu od dochodów księgowanych (PIT – 28)