W walce o klienta w handlu detalicznym wiele podmiotów rozpoczęło działania w celu uruchomienia alternatywnych kanałów sprzedaży, w tym e-commerce. Jednym z wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami jest dostarczenie kompletnych, wysokiej jakości informacji o produktach w każdym z kanałów sprzedaży. Pełne dane są niezbędne zarówno w przypadku operacji B2B jak i B2C, jako że żyjemy w erze digitalizacji. Jeśli klient odnotuje jakieś nieścisłości, może on wycofać się z zakupu i wybrać ofertę konkurencji.

Często dane istotne dla klienta końcowego, takie jak alergeny czy wartości odżywcze, są zarządzane oddzielnie od danych wymaganych przez partnerów biznesowych (wymagających głównie danych logistycznych) w celu usprawnienia procesów łańcucha dostaw. Kompletne i aktualne dane produktowe przyczyniają się do otrzymywania zamówień z najnowszymi pozycjami, wysyłania awiz z poprawnymi informacjami logistycznymi, aż w końcu do generowania faktur z poprawnymi kwotami.

Konsekwencje niepoprawnych danych

Badania prowadzone przez organizację GS1 udowodniły, iż jakość danych podstawowych jest kluczowym elementem kosztowym w łańcuchu dostaw. Większość producentów miała do czynienia z sytuacją, w której nie było jasne, który z produktów klient chce zamówić, jako że numer GTIN był niepoprawny, a opis nie wskazywał jednoznacznie danego produktu. Podobne problemy pojawiają się z jednostkami logistycznymi – jeśli okaże się, że zamówienie złożono na palety, a dostawca zinterpretuje, że chodziło o kartony, to finalnie sprzedaż będzie niższa. W rezultacie sporo zasobów zostanie poświęconych na wyjaśnianie nieporozumień, co też spowoduje opóźnienie w realizacji płatności. 

Zamawiający produkty (np. sieci handlowe) borykają się z problemami wynikającymi z niepełnych lub błędnych danych. Przykładowo, producenci wskazują niepoprawne wymiary opakowań (np. waga, wysokość). W rezultacie, przy odbiorze towarów okazuje się, że przewidziana powierzchnia ładunkowa jest za mała lub zbyt duża. Problem pojawia się także w centrach dystrybucyjnych, w których zasoby ludzkie oraz planowana powierzchnia magazynowa są zaplanowane zgodnie z wysłanym zamówieniem.

Z badania przeprowadzonego kilka lat temu przez GS1 UK, porównującego dane dystrybuowane przez producentów do trzech dużych sieci handlowych, okazało się, iż w przypadku około 80-90% jednostek konsumenckich występowały znaczne rozbieżności między informacjami zarządzanymi przez sieci, i tymi po stronie producentów. Nie wspominając już o zduplikowanych numerach GTIN, brakujących atrybutach czy opakowaniach zbiorczych, takich jak kartony czy też paczki. Dlatego istotnym jest, aby obie strony ustaliły spójny proces synchronizacji danych.

Wyzwania współczesnego handlu a niepoprawne dane

Kompleksowe podejście do zarządzania danymi

Rynek przez długi czas poszukiwał odpowiedniego środowiska, czyli platformy za pomocą której będzie można prowadzić efektywną wymianę informacji produktowych pomiędzy producentem a klientami. Tak było jednak do czasu, gdy pojawiła się GDSN, czyli Globalna Sieć Synchronizacji Danych traktowana zarówno, jako standard GS1 oraz jako sieć certyfikowanych katalogów, wśród których obecna jest także firma Comarch.

Aby pomóc zsynchronizować wszystkie dane produktowe, można wykorzystać, przykładowo, Master Data Management – opartą na chmurze, certyfikowaną platformę, która z łatwością pozwala uzupełniać, weryfikować i zarządzać informacjami istotnymi z punktu widzenia biznesu. Zapewniając każdemu upoważnionemu podmiotowi dostęp do wspólnej bazy danych, rozwiązanie to gwarantuje aktualizacje danych produktowych w czasie rzeczywistym - dając partnerom szansę na śledzenie wszystkich zmian w rejestrze w miarę ich występowania.

Aby dodatkowo usprawnić przepływ danych wewnątrz firmy, Comarch Master Data Management może zostać zintegrowany z wewnętrznymi systemami do zarządzania danymi podstawowymi. W rezultacie, rozwiązanie Master Data Management pozwoli zoptymalizować operacje biznesowe oraz osiągnąć lepsze wyniki biznesowe w mgnieniu oka. Wykorzystanie jednolitych standardów zapewnia możliwość wymiany danych produktowych z partnerami handlowymi na całym świecie. Natomiast ustrukturyzowanie zasobów danych, wydatnie zmniejsza ilości błędów i obniża koszty obsługi procesów kupna i sprzedaży. To natomiast przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa konsumenta oraz zwiększenie zaufania do marki.

 

Tekst sponsorowany, artykuł partnera