Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapraszają na XIX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbędzie się dniach 17-18 listopada w formie ONLINE.

 

Pandemia COVID-19 rzuciła wyzwanie tradycyjnemu modelowi spotkań, dlatego aby dostosować się do obecnej sytuacji, Zarząd PIKW zadecydował o przekształceniu XIX Międzynarodowego Kongresu w całkowicie wirtualne spotkanie. Eksperci połączą się z Uczestnikami online, aby omówić najważniejsze zmiany, osiągnięcia i wyzwania w poszczególnych obszarach audytu i kontroli.

Kongres ma już osiemnastoletnią tradycję i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Zarówno wykrywanie, jak i przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i oszustwom gospodarczym czy wyłudzeniom podatkowym nie jest proste. Skuteczne wczoraj metody i „mechanizmy obronne”, dzisiaj mogą nie działać, bo przestępcy wykazują się niezwykłą inwencją i determinacją. Nie odstraszają ich wysokie kary, sprzyjają im luki i niedoskonałości prawa, skutecznie potrafią zacierać ślady, ukryć swój majątek i tożsamość. Stąd tak ważna staje się wymiana doświadczeń i wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Tematyka Kongresu:

 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Compilance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna
 • Whistleblowing
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe

Prelekcje będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub angielski.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.pikw.pl/1200.html