Podejmując współpracę z innymi podmiotami, czy też zawierając różnego rodzaju umowy nie powinno się zapominać o zweryfikowaniu danych, jakie partner biznesowy podaje przedstawiając swoją firmę. Obecnie ze względu na dużą skalę oszustw i przestępstw w tym temacie każdy powinien być ostrożny. Jednym ze sposobów weryfikacji rzetelności firmy jest sprawdzenie wpisu w KRS, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolskim rejestrem podmiotów (spółki, stowarzyszenia, fundacje) prowadzonym przez wydziały sądów rejonowych. Na cały rejestr składają się trzy podrejestry:

  1. przedsiębiorców;

  2. stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

  3. dłużników niewypłacanych.

Funkcja KRS

Rejestr spełnia głównie funkcję informacyjną i legalizacyjną. Pozwala podmiotom pozyskać informacje o danej spółce czy fundacji m.in. w zakresie adresu, reprezentacji podmiotu, wysokości kapitału zakładowego, czy też profilu działalności podmiotu. Dodatkowo istotne mogą okazać się informacje na temat daty wpisu do KRS i daty wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Serwis umożliwia sprawdzanie podmiotów po numerze NIP, REGON, KRS lub nazwie, co dodatkowo ułatwia wyszukanie informacji na temat konkretnej firmy.

Ryzyko nieaktualnych danych

Istnieje ryzyko, że dane zawarte w bazie KRS okażą się być nieaktualne. Najczęściej wynika to z braku systematyczności i ignorowania przepisów zobowiązujących podmioty do aktualizacji danych. Oczywiście zdarza się też, że brak aktualnych zapisów wynika z celowego działania podmiotu.

Nadzór nad wpisami prowadzi KRS. Jednak mimo możliwości ukarania niewypełniającego swoich obowiązków przedsiębiorcy grzywną, sąd w zasadzie nie ma możliwości zweryfikowania bieżącej aktualizacji wpisów.

Pobierający informację z KRS może być chroniony

Osoby korzystające z bazy rejestru sądowego są chronione instytucją tzw. domniemanej prawdziwości zapisów w rejestrze. W związku z tym, nawet jeżeli w praktyce okaże się, że sytuacja danego podmiotu jest inna niż ujawniona w KRS, czynności dokonywane przez podmiot, który pobrał informacje z rejestru będą oceniane z perspektywy stanu opisanego w rejestrze.

Przed nawiązaniem kontaktów z danym podmiotem warto więc skorzystać z darmowej wyszukiwarki dostępnej na stronie KRS, która w dużej mierze pozwala zweryfikować rzetelność danego podmiotu.