Media bombardują nas informacjami, że studiowanie jest po prostu nieopłacalne, pracodawcy nie zwracają na nie uwagi i dość często nie mają nic wspólnego z zaplanowaną ścieżką kariery. Są i ci, którzy twierdzą z zawzięciem, że kierunkowe wykształcenie to podstawa zatrudnienia. Sprawdź, czy warto studiować?

Czy warto studiować - wynagrodzenie absolwenta według opinii publicznej oraz statystyk

Grupa Sedlak&Sedlak w przygotowanym przez siebie raporcie dotyczącym wysokości wynagrodzeń w 2014 roku postawiła sprawę jasno - studiowanie się opłaca. Wyniki badań wskazują jasno, że osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zarabiały ponad dwa razy mniej niż osoby z wykształceniem wyższym. Poniższa tabela prezentuje wysokość zarobków w zależności od poziomu wykształcenia.

 

Wykształcenie

Próba

25% zarabia mniej

Mediana

25% zarabia więcej

podstawowe i gimnazjalne

684

1 827

2 400

4 000

zasadnicze zawodowe

3 129

2 000

2 650

3 600

średnie i pomaturalne

(zdana matura)

19 160

2 280

3 100

4 500

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

4 121

2 775

4 000

6 500

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

16 576

2 700

3 900

6 000

wyższe magisterskie

39 718

3 000

4 500

7 450

wyższe magisterskie inżynierskie

23 849

3 800

5 750

9 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Z powyższej tabeli jasno wynika, kto zarabia więcej - i tak, najwyższą medianę osiągnęła grupa osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim - średnia zarobków dla absolwentów wynosi niecałe 6 tys. Najgorzej w zestawieniu wypadły osoby, które zdobyły jedynie podstawowe wykształcenie - średnia w ich przypadku to 2 400 zł.Niewiele więcej, bo o 250 zł zarabiają uczniowie kończący szkoły zasadnicze zawodowe - te miejsce jest w tabeli szczególnie ważne. Dlaczego? Prasa, telewizja i internet przekonują nas, że wykształcenie zawodowe jest o wiele bardziej cenione od ukończonych studiów, jak się okazuje - owe przekonania mają się nijak do rzeczywistości.

Wynagrodzenie absolwenta - co studiować, żeby dobrze zarabiać?

Na to pytanie każdy odpowie: informatykę. Dlaczego? Bo takie informacje do nas w bezpośredni sposób docierają. Co na to statystyki? Dane zostały opracowane również przez firmę Sedlak&Sedlak, podsumowują rok 2014 i prezentują, jak w zależności od wybranej branży, wyglądają zarobki Polaków brutto.

 

Branża

Próba

25% zarabia mniej

Mediana

25% zarabia więcej

IT

11 616

4 000

6 000

9 200

bankowość

5 811

3 550

5 500

9 200

telekomunikacja

3 003

3 206

5 500

9 000

ubezpieczenia

1 640

3 100

5 000

8 625

...

       

ochrona środowiska

1 093

2 600

3 700

5 975

nauka, szkolnictwo

5 264

2 500

3 300

4 500

sektor publiczny

4 560

2 500

3 258

4 600

służba zdrowia

5 437

2 350

3 200

5 000

usługi dla ludności

6 988

2 200

3 000

4 650

kultura i sztuka

1 033

2 210

3 000

4 080

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak 

Jak widać - bez wątpienia osoby zatrudnione w branży IT zarabiają najwięcej, dlatego mając odpowiednie predyspozycje i wiedzę, warto rozważyć studiowanie tego kierunku. Na drugim miejscu jest bankowość - dlatego też Ci, którzy zdawali maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, mogą zdecydować się na kierunki takie jak: rachunkowość, finanse, ekonomia.

Ale nie dyskwalifikujmy na wstępie innych kierunków, które są często oblegane przez studentów, jak dziennikarstwo, filologie czy prawo. Warto mieć świadomość tego, że żaden kierunek studiów nie zapewni nam dobrej pracy bez naszej determinacji. Dlatego bez względu na branżę, absolwenci, którzy podczas studiów zdobędą doświadczenie, odbędą staże i praktyki, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zapominamy bowiem o najważniejszym - wykształcenie jest ważne, ale bardziej istotne dla pracodawców jest nasze doświadczenie.