Zawsze zastanawiałeś się, jak zweryfikować życiorys kandydata na utworzone w twojej firmie nowe stanowisko pracy? Nic dziwnego, ponieważ obecnie nic nie jest równie ważne dla pracodawcy jak wiedza, umiejętności oraz zdobyte doświadczenie w zawodzie przyszłego pracownika. Niestety, często musimy polegać na zapewnieniach kandydata, które w efekcie okazują się niczym innym jak stekiem kłamstw. Zapobiec temu zjawisku ma centralny rejestr kwalifikacji pracowników.

Czym będzie centralny rejestr kwalifikacji pracowników?

Z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców może okazać się powstający w ramach projektu rządowego centralny rejestr kwalifikacji pracowników. Nad przedsięwzięciem pracują już Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organem sprawującym władze nad systemem będzie najprawdopodobniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Centralny rejestr kwalifikacji pracowników - jakie informacje?

Według założeń centralny rejestr kwalifikacji pracowników ma w pierwszej kolejności obejmować kwalifikacje zdobyte przez pracowników w systemie oświatowym oraz szkolnictwie wyższym. W późniejszych etapach ma być uzupełniany o informacje dotyczące zdobywanych umiejętności w inny sposób - przykładowo podczas szkoleń czy kursów.

Cel centralnego rejestru kwalifikacji pracowników

Jednym z głównych powodów tworzenia wspomnianej bazy kwalifikacji jest zapewnienie rzetelnego źródła informacji dla przedsiębiorców na temat wykształcenia potencjalnych pracowników. Dostęp do danych centralnego rejestru kwalifikacji pracowników przez internet zdecydowanie usprawni proces rekrutacji oraz weryfikacji zadeklarowanych w życiorysach kompetencji.

Co ważne, uzyskane dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte wykształcenie mają zostać ujednolicone według jasno określonych standardów, które umożliwią porównanie ich z tymi wydawanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kompetencje zdobyte w naszym kraju będą czytelne i zrozumiałe dla zagranicznych pracodawców.

Wymogiem, jaki niesie za sobą przeprowadzany projekt centralnego rejestru kwalifikacji pracowników, będzie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających uczestnictwo w zadeklarowanych szkoleniach lub kursach. Każda osoba, która odbędzie szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzyma pisemne potwierdzenie zdobytych umiejętności.