Obecnie posiadanie kilku kredytów nie jest niczym nadzwyczajnym - szczególnie w sytuacji, gdy prowadzi się działalność gospodarczą. Oczywiście ciągłe zadłużanie się nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli już znajdziemy się w takiej sytuacji, warto rozważyć zaciągnięcie jeszcze jednego zobowiązania wobec banku - a mianowicie kredytu konsolidacyjnego. Dlaczego?

Kredyt konsolidacyjny - cóż to takiego?

Kredyt konsolidacyjny to nic innego, jak połączenie kilku mniejszych zobowiązań kredytowych w jedno. Konsolidacja polega na spłacie wszystkich wcześniejszych kredytów przez bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. Dzięki temu przedsiębiorca zamiast wpłacać kilka rat, często do kilku różnych banków, reguluje jedną, w jednym terminie i w jednej instytucji finansowej.

Kredyt konsolidacyjny - dlaczego warto?

Zalet wynikających z zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jest bardzo wiele. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

  • obniżenie miesięcznej kwoty raty kredytu - jest ona niższa niż suma poszczególnych rat,
  • wydłużenie okresu spłaty kredytu,
  • wygodę - nie trzeba pilnować kilku terminów płatności, przelewać pieniędzy na kilka kont bankowych.

Kredyt konsolidacyjny - jak się ubiegać?

Procedura ubiegania się o kredyt konsolidacyjny nie różni się niczym od tej, która obowiązuje przy tradycyjnym kredycie. Przede wszystkim przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek oraz spełnić wymagania stawiane przez bank, tj. otrzymać dobrą ocenę zdolności kredytowej (która zależy m.in. od dochodów wpływających na konto) oraz posiadać pozytywną historię kredytową (zaległości w spłatach mogą negatywnie wpłynąć na decyzję instytucji finansowej).

W przypadku kredytu konsolidacyjnego dobrym pomysłem może okazać się zapoznanie się z ofertami kilku banków, ponieważ mogą one różnić się w sposób znaczący. Jeżeli już podjęło się decyzję o połączeniu kredytów w jeden, warto znaleźć opcję najlepiej do nas dopasowaną. W tym miejscu należy podkreślić, że za konsolidację kredytów instytucja finansowa pobierze standardowe opłaty - tj. prowizję za udzielenie pożyczki, odsetki (które zależą od ustalonego oprocentowania). Często występuje również konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Kredyt konsolidacyjny - pamiętaj o minusach

Rozwiązanie, jakim jest kredyt konsolidacyjny, ma również wady. Przede wszystkim całościowy koszt takiego zobowiązania może przewyższyć ten, który poniosłoby się, płacąc każdą ratę różnych kredytów osobno. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wydłużenie okresu spłaty, które powoduje, że bank przez dłuższy czas pobiera od przedsiębiorcy odsetki.

Może zdarzyć się również tak, że bank, w którym zaciągnięte zostało pierwotne zobowiązanie, obciąży przedsiębiorcę opłatą za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu. Kary takie są często bardzo wysokie, przez co mocno spada atrakcyjność kredytu konsolidacyjnego.

Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego warto bardzo dokładnie przekalkulować i sprawdzić, czy rozwiązanie takie rzeczywiście będzie opłacalne. Pod uwagę należy wziąć wszystkie opisane wyżej zalety i wady takiego rozwiązania.