Dokumenty, szablony i wzory umów

Systematycznie napotykamy się z terminem „dokument”, ale niecałkowicie zdajemy sobie sprawę z tego, co się czai za tym określeniem. „Dokumentem” będzie dla nas kluczowa umowa, nasz dowód osobisty czy wydrukowany list elektroniczny. Szukanie pojęcia niniejszego słowa też nie jest proste – w rodzimym dokumencie prawnym nie istnieje jego powszechna definicja. Prawodawstwo administracyjne pomaga nam nieco, rozróżniając dokumenty osobiste od dokumentów biurowych. Niełatwo jednak stwierdzić konkretnie, co chowa się za niniejszymi terminami. Tu z poradą przychodzi nam intuicja, gdyż to właśnie poprzez domysły możemy odróżnić pochodzenie i specyfikę tego „dokumentu”. Stąd też dokumentami są dla nas: umowy, nasze dowody tożsamości, istotne teksty, które mają formę urzędową, akty prawne, akty notarialne, paszporty, świadectwa zakończenia szkoły, istotne e-maile,świadectwa pracy i in.. Wiedząc w przybliżeniu czym jest wzór dokumentu, można zdobyć się na stwierdzenie, iż wiele z nich damy radę utworzyć sami (dla przykładu dokumenty wydzierżawienia albo najmu domu, oficjalne maile). Ażeby dokumenty te nie odchodziły od uniwersalnie utartego wzoru, zazwyczaj stosuje się szablony dokumentów. Usprawniają one z pewnością sporządzanie nieprzebranej ilości umów i dokumentów seryjnych. Wzorcem jest przyjęty schemat, coś zawczasu ustalonego, co upraszcza w dużym stopniu robotę z wielką liczbą identycznych papierów. Pomyślmy, że osoba pracująca w księgowości, mająca do utworzenia dwieście umów, jeśli by pisała je oddzielnie, nie skończyłaby tego robić przez następny miesiąc. Ale może ona skorzystać z szablony i usprawnić swoja pracę. W tym wypadku wpisuje tylko najistotniejsze dane we wcześniej opracowane pola edycji. Ze skontrolowaniem praca zajmie jej trzy dni. Dla usprawnienia pracy można równie dobrze zastosować wzory umów, które są przyporządkowane do danego wydarzenia. Ogólnie należy scharakteryzować je jako szablony tematyczne, dotyczące konkretnego przedmiotu. Dlatego np. jeśli mamy ochotę wystawić umowę wynajmu, mamy okazję skorzystać ze specyficznego szablonu – wzorca umowy wynajmu. Takie zachowanie skraca czas pracy, jaki potrzebny byłby do napisania całej umowy od początku. Morał jest prosty – w epoce ekonomizacji czasu pracy, trzeba ułatwiać sobie żywot, korzystając z wszelakiego rodzaju udoskonaleń, które daje nam nowoczesna technologia.