Obserwowanie ewoluujących ustaw i zawiłości podatkowych, nie dla wszystkich przedsiębiorców są oczywistymi oraz łatwymi do przyswojenia składnikami wiedzy z zakresu podatków. Zamiast tracić kilka godzin na wielogodzinne, żmudne rozliczenia można własne obowiązki powierzyć specjaliście, zajmującemu się doradztwem podatkowym.

Podstawowymi elementami, jakimi zajmują się biura doradcze to: rozwiązywanie problemów związanych z podatkami, prowadzenie dokumentacji podatkowej, porady w zakresie aktów prawnych, dokonywanie rozliczeń podatkowych, porady dotyczące skonkretyzowanych sytuacji podatkowych, jak również bieżącymi poradami i konsultacjami pojawiającymi się podczas prowadzenia firmy bądź zakładania działalności gospodarczej.

Wśród licznych rzeczy, jakie może obejmować doradztwo podatkowe można wymienić takie elementy, jak: cła, ryzyko podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, umowy i podatki w zakresie zatrudniania obcokrajowców lub zatrudniania za granicą, podatek dochodowy, akcyza, podatek VAT, analizowanie i opracowywanie różnego rodzaju umów, obliczanie składek i ewentualnych ulg w przypadku różnych form opodatkowania firmy, postępowania sądowe, a także podatkowe, podatki międzynarodowe, ceny transferowe.

Dobry doradca podatkowy jest specjalistą z dziedziny podatków i prawa podatkowego. Jego wiedza musi bazować nie tylko na teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach, ale także na długoletnim doświadczeniu zawodowym. Co więcej, osoba taka powinna przejawiać zaangażowanie i chęć chęć stałego poszerzania swojej wiedzy , ponieważ samodoskonalenie się jest ważnym elementem wciąż zmieniających się ustaw podatkowych.