Fakturą VAT-MP zwiemy specyficzny typ rachunku, który sporządzać powinni mali podatnicy. Rachunki takie różnią się wyłącznie znacznikiem „MP”, oznaczającym typ płatnika podatku oraz określeniem daty płatności. Pozostałe składowe rachunku są takie, jak w przypadku normalnych rachunków VAT. Kim będzie zatem mały podatnik?

Małym podatnikiem jest podatnik, spełniający warunek niewielkiego rocznego obrotu. Może on skorzystać z kasowej metody odliczania podatku VAT, która umożliwia odliczenia VATu już po otrzymaniu od kontrahenta płatności. Mały podatnik ma możliwość również odliczyć podatek VAT już po zrobieniu zakupów i płatności za nie.

Kwestie powiązane z małymi płatnikami podatku oraz wystawianymi przez nich rachunkami, reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Mówi ona, że małym podatnikiem jest płatnik podatku od asortymentu oraz usług:

który jest agentem, odbiorcą zleceń lub inną osobą świadczącą usługi o podobnej specyfice, z wyjątkiem komisu, zarządza funduszami powierniczymi, nadzoruje firmę maklerską – jeśli kwota sprzedaży w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyła 30 000 euro (wraz z kwotą podatku, wyrażonych w złotych),,
którego kwota sprzedaży w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekroczyła 800 000 euro (wraz z sumą podatku). Suma ta mimo to winna być przedstawiona w złotówkach


Wszystkie przeliczniki walut dokonuje się na zasadzie średniego kursu euro z tabeli NBP, obwieszczanego na pierwszy dzień pracujący października ostatniego roku rozliczeniowego, zaokrąglając do 1000 zł.