Kredyt z gwarancją de minimis udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm, które w normalnych warunkach nie otrzymałyby potrzebnego kredytu (np. przez zbyt krótką historię kredytową lub brak odpowiedniego zabezpieczenia). Okazuje się, że od marca 2013 roku BGK udzielił wsparcia ponad 57 tys. przedsiębiorstw.

Gwarancja de minimis - krótka historia

Kredyty z gwarancją de minimis są dostępne od marca 2013 roku. Początkowo przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie w postaci gwarancji obejmującej wyłącznie kredyty obrotowe (czyli przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy). Po nieco ponad pół roku obowiązywania programu został on rozszerzony na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Początkowo do współpracy z BGK przystąpiło pięć banków komercyjnych (PKO Bank Polski S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.). Obserwując sukces, jaki odnoszą kredyty z gwarancją de minimis, program realizowało coraz więcej banków. Obecnie ze wsparcia BGK można skorzystać w 22 bankach (liczba ta ma wzrosnąć do 24):

Banki, które udzielają kredytów z gwarancją de minimis:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 3. BGŻ S.A.
 4. BNP Paribas Bank Polski S.A.
 5. BOŚ S.A.
 6. BPH S.A.
 7. BPS S.A.
 8. BRE Bank S.A.
 9. BZ WBK S.A.
 10. Deutsche Bank PBC S.A.
 11. FM Bank PBP S.A.
 12. Getin Noble Bank S.A.
 13. Idea Bank S.A.
 14. ING Bank Śląski S.A.
 15. INVEST-BANK S.A.
 16. Krakowski Bank Spółdzielczy
 17. Millennium S.A.
 18. Pekao S.A.
 19. PKO BP S.A.
 20. Raiffeisen Bank Polska S.A
 21. SGB-Bank S.A.
 22. Toyota Bank Polska S.A.

Od połowy marca do końca kwietnia 2013 roku ze wsparcia BGK skorzystało 1,7 tys. przedsiębiorców (kwota gwarancji wyniosła 350 mln zł, a suma kredytów obrotowych to 580 mln zł). Do końca maja 2014 roku liczba zadowolonych przedsiębiorców wzrosła do 57 tysięcy (przy gwarancji de minimis na łączną kwotę niemal 11 mld zł oraz kredytów w wysokości ok. 19 mld zł).

Gwarancja de minimis - zmiany od lipca 2014

W związku ze zmianami w przepisach unijnych w zakresie udzielania pomocy publicznej de minimis modyfikacji uległy również niektóre założenia programu udzielania gwarancji de minimis do kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez BGK. Przede wszystkim ze wsparcia BGK mogą obecnie skorzystać również podmioty działające w sektorze węglowym. Poza tym wprowadzono nowy system obliczania ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji (oprócz wartości gwarancji pod uwagę będzie brany również okres jej obowiązywania) oraz ustalono, że ze zmniejszonego limitu pomocy publicznej (do 100 000 euro) będą korzystać wyłącznie podmioty działające w sektorze transportu drogowego towarów (z tego ograniczenia wyłączono sektor transportu pasażerskiego).

Kolejna zmiana spowodowana modyfikacjami w przepisach europejskich to przeniesienie na kredytobiorcę korzyści wynikających z przyjęcia przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji (ma to się przełożyć na ustalanie bardziej korzystnych warunków kredytowania dla przedsiębiorców).