Często zdarza się, iż konsumenci reklamują zakupiony wcześniej towar. Mają do tego prawo nadane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jak dobrze zaksięgować zwrot? Najpowszechniejszym przypadkiem zwrotu towaru są reklamacje adresowane do sprzedawców przez osoby fizyczne. Prawo do reklamacji uwzględniane jest tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu , potwierdzającego nabycie oddawanego towaru u danego przedsiębiorcy. W przypadku stwierdzenia wnoszonej reklamacji za uzasadnioną, sprzedawca pomniejsza obrót o kwotę wartości oddawanego towaru. Zmniejszenie to obejmuje zarówno cenę towaru, jak i VAT. Oddanie towarów kupionych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zapisuje się w księgach rachunkowych w następujący sposób: - gdy reklamacja jest podstawna i w związku z tym obniżona zostanie cena reklamowanego towaru, trzeba dokonać korekty wartości sprzedanych towarów oraz wypłacić klientowi część gotówki:
  • wypłata części gotówki – Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Kasa”
  • korekta sprzedaży – Wn konto „Sprzedaż towarów” / Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
- jeśli reklamacja jest uzasadniona i dokonana będzie wymiana reklamowanego towaru na nowy towar w tym samym gatunku i cenie, nie wykonuje się korekty sprzedaży, a jedynie księguje zwrot towaru oraz wydanie nowego towaru: Wn konto „Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki” i przy wydaniu towarów zapis odwrotny - gdy reklamacja jest podstawna i przeprowadzona będzie wymiana towaru reklamowanego na nowy towar, ale o wyższej jakości, za który klient dopłaci różnicę do ceny, powinno się skorygować sprzedaż towarów oraz kwotę podatku należnego:
  • korekta sprzedaży: Wn konto „Sprzedaż towarów” / ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Wn konto „Kasa”
  • zwrot zareklamowanego towaru: Wn konto Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • wydanie nowego towaru o wyższej cenie: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Towary”
  • różnica między wartością towarów: Wn konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”