Co byśmy zrobili, gdyby na świecie brakło empatii, ludzie byliby niewrażliwi na potrzeby innych, a świat nieprzyjazny dla innowacyjnych pomysłów? Powyższy obraz może budzić w nas słuszne rozbawienie, ale prowokuje również do myślenia nad tym, jak niezbędna jest na co dzień pomocna dłoń. Ta dłoń staje się niezastąpiona nie tylko w osobistym życiu, ale także w biznesie. Biznesmen może wyszukiwać pomocy na wiele sposobów, zaczynając od różnego typu pomocach pieniężnych, na projektach dla biznesmenów kończąc. Państwo polskie ułatwia mu w tym trochę drogę, tworząc wszelakiego typu instytucje pomocowe i dając zwrotne i bezzwrotne dotacje. Jedną z takich pomocy jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest specyficznym rodzajem pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (nie posiada wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej) regulowanej za pomocą norm prawa unijnego. Rzymska maksyma de minimis non curat lex, to znaczy prawo nie troszczy się o drobiazgi, ukazuje nam, iż jest to pomoc nieburząca reguł konkurencji na rynku, stąd też nie musi być nadzorowane przez Komisję Europejską. Niniejszej pomocy mogą dawać przede wszystkim organy centralne kraju, ale także regionalne i samorządowe, czy też organizacje, których kapitał zakładowy wywodzi się w głównej mierze z budżetu państwa a także państwo ma rzeczywistą kontrolę na działanie tej jednostki (agencje, instytucje publiczne, itp.), jednak należy pamiętać, że środki finansowe, które przyznają te organizacje, wypływają z budżetu Wspólnoty. Wielkość przyznawanego przez wyżej wymienione jednostki świadczenia zależy od zgłoszonego zapotrzebowania, jednak nie może przewyższyć 200 000 euro (100 000 euro dla sektora transportu drogowego) w ciągu trzech lat. Naturalnie, prawo stosuje także inne ograniczenia, z którymi trzeba się wcześniej zapoznać. Jednym z nich jest konieczność otrzymywania zadowalających efektów przedsiębiorstwa (firma nie może być na skraju bankructwa, dochody nie mogą zmniejszać się), czy też niemożliwość zużycia otrzymanych środków na zakup samochodów lub przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Właściciel firmy, starający się o uzyskanie wyżej wymienionej pomocy, powinien okazać zaświadczenie, zgodnie z którym wykazuje czy i w jakim zakresie uzyskał w ciągu trzech ostatnich lat pomoc. Celem takiego zaświadczenia jest sprawdzenie, czy nie przewyższył on przysługującego mu limitu. Kto zatem może dostać amortyzację w charakterze pomocy de minimis? Mali podatnicy, którzy zaczęli niedawno swą działalność, albo w następnych latach prowadzenia działalności, jeśli spełniają definicje małego podatnika, Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą (tylko w roku jej otwarcia), bez względu na jej obrót Zobacz też:
Badania okresowe pracowników