Często zdarza się, iż klienci oddają kupiony w sklepie towar. Mają do tego prawo zagwarantowane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jak więc prawidłowo zaksięgować taki zwrot?

Najpowszechniejszym przypadkiem zwrotu towaru są reklamacje adresowane do sprzedawców przez konsumentów. Zwrot towaru uwzględniany jest jedynie po przedstawieniu paragonu , potwierdzającego zakup zwracanego towaru u danego przedsiębiorcy. W przypadku uznania wnoszonej reklamacji za podstawą, sprzedawca pomniejsza obrót o sumę wartości oddawanego towaru. Pomniejszenie to obejmuje zarówno cenę towaru, jak i podatek VAT.

Reklamację towarów nabytych przez konsumentów nieprowadzących przedsiębiorstwa ujmuje się w księgach obrachunkowych w poniższy sposób:

- jeśli reklamacja jest podstawna i dokonana będzie wymiana towaru reklamowanego na nowy towar w tym samym gatunku i cenie, nie dokonuje się korekty sprzedaży, a jedynie księguje zwrot towaru i wydanie nowego towaru: Wn konto „Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki” i przy wydaniu towarów zapis odwrotny

- jeżeli reklamacja jest podstawna i przeprowadzona zostanie wymiana towaru reklamowanego na nowy towar, ale o wyższej jakości, za który klient dopłaci różnicę do ceny, powinno się skorygować sprzedaż towarów i kwotę podatku należnego:

  • różnica między wartością towarów: Wn konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • wydanie nowego towaru o wyższej cenie: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Towary”
  • korekta sprzedaży: Wn konto „Sprzedaż towarów” / ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Wn konto „Kasa”
  • zwrot zareklamowanego towaru: Wn konto Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”

- gdy reklamacja jest uzasadniona i w związku z tym obniżona zostanie cena reklamowanego towaru, powinno się dokonać korekty wartości sprzedanych towarów oraz wypłacić klientowi część gotówki:

  • korekta sprzedaży – Wn konto „Sprzedaż towarów” / Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • wypłata części gotówki – Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Kasa”