Program kadry i płace online umożliwia  prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, a także wspomaga funkcjonowanie  ewidencji czasu pracy i płac pracowniczych.

Program kadry i płace online - generowanie dokumentów

Dzięki programowi możliwe jest tworzenie list pracowniczych, obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych a także eksport do płatnika. Co więcej program umożliwia także generowanie wydruków kadrowych, m.in. świadectwa pracy czy kartoteki wynagrodzeń.

Program kadry i płace online - ewidencja czasu pracy

Program umożliwia także rozliczanie zwykłych godzin pracy i nadgodzin oraz ewidencjonowanie nieobecności pracowników. Po wprowadzeniu umów i załączeniu wspomnianej ewidencji czasu pracy system sam wygeneruje listę płac pracowniczych.

Chcesz wiedzieć, jakie dodatkowe funkcje posiada program kadry i płace online? https://wfirma.pl/kadry-i-place-online