Kasą fiskalną nazywamy przyrząd elektroniczny, kodujące obrót ze sprzedaży detalicznej wraz z odpowiednim jemu podatkiem VAT. Obowiązek posiadania niniejszej kasy posiada każdy sprzedawca, który jest płatnikiem podatku VAT oraz zbywający swoje produkty na rzecz:
• osób fizycznych, będących płatnikami VAT, dokonujących prywatnych zakupów,
• osób fizycznych , które nie są płatnikami podatku VAT,
• rolników ryczałtowych, dokonujących zakupów zarówno prywatnie, jak i dla gospodarstwa,

Kasa fiskalna - podstawowe zagadnienia

Sprzedawca taki powinien wykazywać swój utarg za pomocą kasy fiskalnej, jeśli przekroczy on wartość krańcową, ustaloną przez Ministerstwo Finansów. Obligatoryjnie muszą to robić sprzedawcy, którzy w swoim zasobie posiadają alkohol lub wyroby tytoniowe. Cały asortyment, który jest na magazynie sklepu, zaprogramowany jest na kasie rejestrującej. Kasa koduje ich nazwę, cenę oraz wysokość VAT, za pomocą odpowiedniego kodu (często kreskowego). Po jego zeskanowaniu, towar wyszukiwany jest w bazie i zapisywany na taśmie. Natychmiastowo również zmianie ulega stan zasobu sklepu – zmniejsza się liczba produktów o towar zeskanowany. Kasa fiskalna drukuje pierwowzór oraz kopię paragonu – jedną dla klienta, drugą do archiwum. Role archiwum kasy powinny być przetrzymywane przez czas pięciu lat w suchym, zimnym miejscu. Jest to wymóg niezbędny w sytuacji niezbyt trwałego druku, który łatwo zanika podczas przechowywania. Raz dziennie przedsiębiorca zmuszony jest do sporządzania na zakończenie dnia tak zwanego raportu dziennego fiskalnego. Jest to zamknięcie dnia pracy oraz obrotu z niniejszego dnia. Raporty codzienne są zapisywane w pamięci kasy fiskalnej, którą w niezmienionym stanie (bez naruszeń, modyfikacji itp.) należy przechowywać przez pięć lat oraz pokazywać na żądanie adekwatnego organu kontrolnego. Wszelkich przeglądów oraz reperacji, może dokonywać wyłącznie autoryzowany dystrybutor kas rejestrujących, który ma wszystkie uprawnienia. Takie zdarzenia zapisywane są w odpowiedniej księdze, którą również okazuje się adekwatnemu organowi podczas kontroli. Po zakupie, kasa pracuje w trybie szkolenia, stąd też można bez najmniejszego problemu sprawdzić wszystkie jej opcje, wprowadzić towar, podszkolić siebie i pracowników. Dopiero po wprowadzeniu w jej pamięć NIPu firmy, wszystkie wpisane dane, zapisywane są w pamięci kasy rejestrującej.
 
Zobacz też:
kalkulator płacy