Kredyty da firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać Właściciele dużych korporacji nie będą mieli problemu w staraniu się o kredyt inwestycyjny. Ciężej natomiast jest w tym przypadku małym przedsiębiorstwom. Jeśli firma na rynku funkcjonuje już co najmniej dwa lata, może liczyć na długoterminową pożyczkę. Pożyczka taka może być przeznaczona na cele inwestycyjne czy obrotowe ale także na spłatę innych zobowiązań. Udziały własne klienta są wymagane w przypadku kredytu na finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Najczęściej jest to co najmniej 20procent wartości firmy. W takim przypadku, banki oferują przedsiębiorcom np. kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na 20 letni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą firmą. Jak dostać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej dwa lata oraz posiadają zdolność kredytową. Właściciel przedsiębiorstwa musi też uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o przyznanie kredytu będzie trzeba dołączyć dokumenty takie jak: dokument uprawniający do prowadzenia działalności, dokument stwierdzający status prawny, biznesplan oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek partnerskich, cywilnych czy jawnych, będą musieli oni złożyć sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS. Bank kwotę kredytu ustala indywidualnie z klientem. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Raczej nie może to być kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości która proponowana jest jako zabezpieczenie spłacenia kredytu. Polecamy:
przelicznik netto brutto