Książka przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, to jedna z najbardziej popularnych rodzajów ewidencji księgowych, używana jest w księgowości uproszczonej. W książce ujmuje się wszelkie zakupy, koszty i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Książka przychodów i rozchodów - kiedy ją założyć?

Książka przychodów i rozchodów powinna być stworzona z dniem założenia działalności gospodarczej. Najpóźniej 20 dni po założeniu KPiR powinniśmy o tym fakcie poinformować Urząd Skarbowy.

Książka przychodów i rozchodów - jak ją prowadzić?

Książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny i sumienny. Najlepiej od początku prowadzić ją według odpowiedniego systemu. Najlepszym rozwiązaniem do tego celu jest tabela opisana według specyfikacji podatkowej. Jeżeli będziemy ją zamykać i podsumowywać co miesiąc, w całą pewnością ograniczymy ilość pomyłek do minimum.