List przewozowy jest niezbędny w usługach transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Niejednokrotnie jest podstawą dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. Jak zatem powinien wyglądać poprawnie wypisany dokument przewozowy?

List przewozowy to inaczej dokument który określa warunki umowy usług transportowych towarów. Niejednokrotnie sporządzają go wspólnie nadawca przesyłki oraz przewoźnik, który stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy kopię tego listu. Najczęściej wystawiony jest w 4 egzemplarzach:

 • grzbiet – dla przewoźnika, zostaje w stacji nadania
 • oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy
 • ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru
 • wtórnik – dla nadawcy

Prawidłowo wystawiony list przewozowy musi zawierać fizyczny spis inwentarza, przesyłanego przy pomocy transportu powietrznego, wodnego, lądowego oraz transportu multimodalnego. W szczególności powinny to być informacje t.j.:

 • adres docelowy
 • ilość przewożonego towaru
 • podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia przyjęcia towaru do transportu
 • adres sprzedawcy
 • miarę jednostkową
 • numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (na przykład numer zamówienia albo kod kontraktu)
 • cenę jednostkową
 • ogólną wartość transportowanego towaru
 • podpis osoby zlecającej transport
 • datę sporządzenia dokumentu
 • rodzaj przewożonego towaru

Istnieją okoliczności, kiedy wymagane jest potwierdzenie listu przewozowego certyfikatem zgodności, wystawionym przez wewnętrzną albo zewnętrzną jednostkę sprawdzającą.

Podstawa prawna

 • Art. 6 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz. 238 z późniejszymi zmianami).
 • Art. 38–40 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami).