Mobilne technologie w biznesie ułatwiają prowadzenie przedsiębiorstwa, zwiększają dochody poprzez zmniejszanie wydatków i ulepszają jakość świadczonych usług. Zmienią one na lepsze sposób prowadzenia podmiotu gospodarczego i komunikowania się wszelkich podmiotów funkcjonujących na rynku.Na mobilne technologie w biznesie składają się:

  • bluetooth,
  • mobilne aplikacje www,
  • software as a service - SaaS,
  • mobilne widżety,
  • platform independent,
  • GPS,
  • komórkowy dostęp szerokopasmowy,
  • ekrany dotykowe,
  • uniwersalne systemy bezpieczeństwa.

Postęp techniczny sprawia, że znikają bariery. Można przenieść nawet bardzo duży biznes do Internetu. Aplikacje on-line minimalizują koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego, podwyższają jakość proponowanych usług i usprawniają cały szereg relacji między przedsiębiorstwem a zatrudnionymi. Dla małych przedsiębiorstw są szansą na karierę w biznesie, gdyż sprawiają, że firmą można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasu. Rozwój techniczny w tej sferze powinien skutkować pojawieniem się dużej ilości nowych i bardzo bezpiecznych aplikacji, polepszających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.