j0316965Zgodnie z ustawą o podatku VAT (art. 19 ust. 1) moment stworzenia konieczności opodatkowania, powstaje w momencie ograniczenia swobodnego gospodarowania asortymentem przez sprzedawcę albo realizacją usługi. Moment stworzenia przymusu podatkowego, nie ponosi za sobą przymusu wystawienia faktury. Jeżeli jednak nabycie towaru albo realizacja usługi z konkretnych powodów potrzebują być potwierdzone fakturą, konieczność podatkowa powstaje w momencie wypisania faktury VAT. Nastąpić to powinno nie później niż do 7 dnia, kalkulując od daty wydania towaru albo świadczenia usługi. Konieczność podatkowa tworzy się także, kiedy przed oddaniem towaru lub świadczeniem usługi otrzymamy fragment należności w formie zadatku, przedpłaty, zaliczki, albo raty. Konieczność, o której mówimy, tworzy się z terminem jej uzyskania. W przypadku eksportu towaru o konieczności podatkowej mówimy w momencie, gdy jednostka celna stwierdzi eksport towaru poza terytorium UE. Zaś w przypadku wwozu, mowa jest o nim w momencie stworzenia długu celnego. Wyjątek stanowi objecie asortymentu procedura celną: • uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych, • przetwarzania przed inspekcją celną • odprawy czasowej z fragmentarycznym uwolnieniem od opłat celnych przywozowych W tym przypadku konieczność podatkowa z powodu wwozu towarów tworzy się w momencie objęcia towarów tą metodą. Kiedy import asortymentu objęty jest trybem celnym, w przypadku której od asortymentu brane są opłaty wyrównawcze albo opłaty o podobnym charakterze a dług celny nie tworzy się, to konieczność podatkowa tworzy się w chwili wymagalności niniejszych opłat. Procedura zachodzi w przypadku: • odprawy czasowej z całościowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, • składu celnego, • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,, • tranzytu