Nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, który wszedł w życie wraz z początkiem nowego roku, zobowiązuje wszystkich lekarzy i prawników, którzy świadczą prywatne usługi, do ewidencjonowania obrotów za pomocą tego urządzenia. Ale nie tylko lekarze i prawnicy muszą nabyć ten sprzęt. Kogo jeszcze dotyczy nowelizacja? Ogólna zasada korzystania z kasy fiskalnej dotyczy podatników sprzedających towary albo usługi na rzecz:
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • rolników ryczałtowych
  • osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
Kto jeszcze musi używać kasy fiskalnej? Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), z dotychczasowego grona firm zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, wyklucza branżę szewską i sprzątającą. Także wszyscy ci, którzy korzystają z karty podatkowej, teraz zmuszeni są ewidencjonować swoją sprzedaż za pomocą kas fiskalnych. Natomiast, od maja 2011 roku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczył będzie też prawników i lekarzy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, w gabinetach wszystkich prywatnych praktyk lekarskich , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z powinności tej będą jednakże zwolnieni adwokaci i radcowie prawni, którzy świadczą usługi na rzecz innych firm. Wyjątki Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w dalszym ciągu obejmuje:
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.
  • działalności gospodarczych korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.