Obserwowanie ewoluujących ustaw i zawiłości prawnych, nie dla wszystkich właścicieli działalności gospodarczych są jasnymi oraz łatwymi do przyswojenia elementami wiedzy z zakresu podatków. Zamiast tracić czas na żmudne, wielogodzinne rozliczenia można swoje obowiązki przekazać specjaliście, który zajmuje się doradztwem podatkowym. Doradca podatkowy zajmuje się takimi kwestiami jak: prowadzenie dokumentacji podatkowej, porady dotyczące skonkretyzowanych sytuacji podatkowych, rozwiązywanie problemów związanych z podatkami, porady w zakresie aktów prawnych, dokonywanie rozliczeń podatkowych, jak też poradami i konsultacjami występującymi podczas prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładania przedsiębiorstwa. Do zadań doradcy należy realizacja takich czynności jak: obliczanie składek i ewentualnych ulg w przypadku różnych form opodatkowania firmy, analizowanie i opracowywanie różnego rodzaju umów, cła, składki na ubezpieczenie społeczne, postępowania sądowe, a także podatkowe, umowy i podatki w zakresie zatrudniania obcokrajowców albo zatrudniania za granicą, ryzyko podatkowe, podatek dochodowy, podatki międzynarodowe, ceny transferowe, podatek VAT, akcyza. Wybitny doradca podatkowy jest specjalistą z zakresu podatków i prawa podatkowego. Jego umiejętności powinny opierać się nie tylko na teoretycznej wiedzy przyswojonej na uczelni wyższej, ale też na długoletnim doświadczeniu zawodowym. Co więcej, osoba taka powinna przejawiać zaangażowanie i chęć chęć stałego poszerzania swojej wiedzy , bo samodoskonalenie się jest istotnym elementem ciągle ewoluującego prawa podatkowego.