Skorzystaj z doświadczeń więcej wiedzącego świata. Drogie rozwiązania zastąp darmowymi aplikacjami biznesowymi. Gdzie ich szukać?

Ponad setka przedsiębiorstw w Polsce zajmuje się usługami typu bisness to bisness. Za niedużą opłatą abonamentową, a czasem nawet za darmo, dają swoim użytkownikom dostęp do rozbudowanych narzędzi biznesowych on-line.

CRM
Wśród oprogramowania przydatnego w kierowaniu działalnością gospodarczą, na uwagę zasługuje CRM. Zastosowanie Customer Relationship Managment-u wspomaga porządkowanie informacji i zarządzanie relacjami z kontrahentami.

Project manager
Oprogramowanie to przeznaczone jest dla kierowników zespołów i dla project managerów. Ułatwia cały proces pracy grupowej nad projektem.

Workflow
Z językaangielskiego workflow to obieg dokumentów. Aplikacja ta służy do koordynowania i wsparcia pracy grupowej w firmie. Program taki umożliwia:

  • obsługę zeskanowanej poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faksów według zdefiniowanych uprzednio procedur
  • obsługę formularzy, faktur elektronicznych lub faktur skanowanych
  • tworzenie historii dokumentu
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • porządkowanie dokumentów
  • gromadzenie, udostępnianie, indeksowanie oraz wyszukiwanie wszelkiego rodzaju dokumentów, tworzonych w firmie albo też przychodzących z zewnątrz
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów miedzy działami oraz jednostkami
  • raportowanie postępu prac w obiegu

Wszystkie te programy znaleźć można na witrynach internetowych firm, specjalizujących się w usługach SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa).