Metod odzyskiwania należności jest dużo. Warto jednak wybrać tą metodę, która da najszybsze oraz najskuteczniejsze efekty egzekucyjne. Odzyskiwanie należności nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem i to zarówno dla dłużnika, jak i dla samego wierzyciela. Lecz w brew pozorom, windykacja może być czymś, co nie powoduje niepotrzebnych napięć i stresów na linii dłużnik - wierzyciel. Warunkiem takiego stanu jest wcześniejsze poznanie szczegółów dotyczących tego tematu. Windykacja jest to, prostymi słowy mówiąc, dochodzenie należnych roszczeń, za pomocą środków i metod dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawne. Odzyskiwanie długów dzieli się 2 sposoby windykacji, tj. windykację twardą i miękką. Windykacja miękka Windykacja miękka, określana również polubowną, jest stosowana wobec dłużników, których zobowiązanie nie jest duże i powstało niedawno. Metod windykacji miękkiej jest sporo. Do najpopularniejszych należy :
  • groźba wpisania do Biura Informacji Gospodarczej
  • wysyłanie wezwań do zapłaty
  • wezwania telefoniczne
W przypadku wielu osób, taki rodzaj windykacji pomaga - nie chcąc mieć kłopotów, spłacają swoje długi i windykacja jest zakończona. Windykacja twarda Windykacja twarda dysponuje szeregiem sankcji prawnych. Firmy realizujące postępowanie windykacyjne, kierują sprawę do sądu, z uzyskanym w ten sposób tytułem egzekucyjnym zgłaszają się do komornika. Zdarza się również, że oprócz sprawy sądowej o oddanie wierzytelności, dłużnik jest narażony na innego rodzaju sprawy sądowe, cywilne i karne. Jednakże, nim to nastąpi, firmy windykacyjne uciekają się do początkowych metod windykacji prawnej, a więc do wizyt windykatorów terenowych, wywiadu gospodarczego, a czasem również detektywistycznego. Trzeba zaznaczyć, że windykacja twarda jest z reguły używana tylko wobec tzw. trudnych dłużników.